ייעוץ כלכלי

הוצאות עסקיות מוכרות - רשימה חלקית

הוצאות עסקיות מוכרות – רשימה חלקית

 

1.      אחזקת טלפון סלולארי

·         הוצאות אחזקת טלפון סלולארי יוכרו במלואם מלבד סכום של 1,200 ₪ לשנה אותו יש לתאם (להפחית מסך ההוצאה המוכרת).

·         לעניין מע"מ מוכר רק 2/3 מהמע"מ בחשבונית.

 

2.      הוצאות נסיעה עסקית לחו"ל

·         יש למלא דו"ח נסיעה המפרט את מועדי השהייה בחו"ל מספר הנוסעים ומטרת הנסיעה – לדוגמא : עבודה בחו"ל, תערוכה, הזמנה להרצאה וכד'

סה"כ ההוצאות שיוכרו :

·         כרטיסי טיסה – עלות בפועל בתנאי שלא תעלה על מחיר כרטיס טיסה במחלקת תיירים או עסקים.

·         לינה – עד 90 לילות – עבור 7 ימים ראשונית עד 255$ ללילה, מהלילה השמיני ואילך עד 191$ ללילה.

·         שכירות רכב – עד 56$ ליום (נכון לשנת 2012).

·         הוצאות טלפון, נסיעות, אירוח ספקים ולקוחות (עם חשבונית), אגרות נמל, עמלות המרת מטבע וכד'

·         הוצאות אשל – עד 71$ ליום במידה ונדרשו הוצ' לינה, אם לא נדרשו הוצ' לינה יוכרו הוצ' אשל עד לסכום של 120$ ליום.

 

3.      מתנות ושי ללקוחות וספקים

מתנות לספקים ולקוחות יוכרו עד לסכום של 210 ₪ לשנה עבור כל אחד מהם. יש לצרף רשימה מסודרת של הספקים/לקוחות שקיבלו את המתנה.

 

4.      כיבודים

·         הוצאות כיבוד קל – שתייה קרה, חמה, עוגיות וכד' במקום העיסוק – יוכרו בשיעור של 80%.

·         הוצאות ארוחות עסקיות – אינן מוכרות

 

5.      הוצאות ביגוד

ביגוד שנועד לצורכי העבודה בלבד וניתן לזהות אותו באופן בולט – לדוג' מודפס לוגו החברה, או שקיימת חובה ללבוש את הבגד במהלך יום העבודה.

 

6.      תרומות למוסדות ציבור – המוכר עפ"י סעיף 46.

תרומות למוסד מוכר בסכום מינימאלי של 420 ₪ לשנה יותר בגינם זיכוי (הנחה במס) בשיעור של 35%.

 

7.      שכר טרחה ליועץ מס רואה חשבון עו"ד או יועץ פנסיוני

·         הוצאות שכר טרחה ליועץ מס ואו רואה חשבון עבור הכנת דוחות שנתיים או יעוץ עסקי יוכרו במלואם.

·         הוצאות שכר טרחה לעו"ד עבור עריכת חוזים או עבור ייעוץ הקשור בעסק יוכרו במלואם.

·         הוצאות יעוץ עם יועץ פנסיוני בדבר אפיקי השקעה פנסיוניים – תותר במלואה.

 

8.      הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים

·         הפקדה לקרן השתלמות עד לגובה של 7% מההכנסה החייבת.

·         סכום הפקדה מכסימלי בשנת 2011 הוא 15,712 ₪.

 

 

9.      תשלומי ביטוח לאומי

·         תשלומי הביטוח הלאומי בלבד ללא מס הבריאות מוכרים בשיעור של 52%.

·         במידה ונתקבל החזר מהביטוח הלאומי הסכום בשיעור של 52% ייחשב כהכנסה באותה השנה שבה נתקבל.

 

10. ביטוח חיים/ביטוח פנסיוני

·         תשלומים בגין ביטוח חיים עבורכם ועבור בני משפחתכם מזכה בהנחה בתשלום המס השנתי.

·         תשלומים בגין ביטוחים פנסיוניים.

·         תשלומים בגין ביטוח בריאות – אינם מוכרים

 

11. ביטוח אובדן כושר עבודה

·         תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד עצמאי יוכרו כולם כהוצאה מוכרת לצורכי העסק.

·         תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה של עובד שכיר ששולמו על ידו יוכרו גם הם בעת הגשת דוח שנתי.

·         הכנסות המתקבלות מפוליסה שכזו מהוות הכנסה חייבת במס – לתשומת לבכם !!

 

12. הוצאות אחזקת רכב

·         הוצאות דלק, תיקונים במוסך, רחיצה, ביטוח חובה ומקיף ורישיון רכב.

·         ההוצאות שלא יוכרו 55% מהסכום ההוצאה או שווי רכב עפ"י פרסומי מס הכנסה – הנמוך שביניהם.

·         לעניין מע"מ יוכר 2/3 מע"מ .

·         מע"מ בגין רכישת רכב – אינן ניתנות לקיזוז – מלבד רכישת משאית, רכב להובלת נוסעים או רכב ללימוד נהיגה.

 

13.  דמי שכירות

כאשר העסק מתנהל מהבית ניתן לדרוש חלק מהוצאות שכר הדירה בחלק היחסי המשמש את המשרד רק אם המשכיר מדווח על אותו החלק כהכנסה מהשכרת עסק. הוצאות שכירת משרד או מחסן שמתקבלת בגינם חשבוניות – יוכרו במלואם.

 

14.  רכישת ציוד וריהוט עסקי

·         רכישת ציוד וריהוט אשר נרכשו לקטע העסקי בדירת המגורים. הוצאות הרכישה ידרשו כהוצאות פחת עפ"י תקנות הפחת – רכוש קבוע.

·         הוצאות רכישת צורכי משרד יוכרו במלואם.

 

15.  הוצאות אחזקת הבית

יוכרו באופן יחסי לשטח העסקי בדירת המגורים. דהיינו הוצ' חשמל, ארנונה, ועד בית, חומרי ניקוי וכד' כל זאת תחת בתנאי שהוצאות אלו משמשות להפקת הכנסה.

 

16. הוצאות טלפון בבית המגורים

·         הוצאות טלפון של הבית יוכרו: אם הוצ' הטלפון עד לסכום של 23,100 ₪ לשנה יוכר סכום של 80% מההוצאה או החלק העולה על 2,300 ₪ לפי הנמוך שביניהם.

·         אם הוצאות הטלפון עולות על 23,100 ₪ לשנה יוכר חלק ההוצאה שמעל 4,600 ₪. (נכון לשנת 2012).

·         הוצ' שיחות לחו"ל – יוכרו במלואם אם הם לצורך ייצור הכנסה. ולכן יש לערוך רישום מדויק.

·         הוצאות גלישה באינטרנט – מוכר כהוצאה שוטפת.

 

17. הוצאות דמי חבר

הוצאות דמי חבר לאיגודים מקצועיים.

 

18. הוצאות בגין השתלמויות מקצועיות/ספרות מקצועית

·         תשלומים ששולמו בגין השתלמות מקצועית – לא לימודיי תואר אקדמאי וכד'.

·         ספרות מקצועית בתחום המקצועי של העוסק.

 

19. הוצאות פרסום ואינטרנט

·         הוצאות אחזקת אתר, דומיין, פרסום באנר באתרים ופרסום בכל מדיה אחרת.

·         הוצאות ספק + שירות אינטרנט.

·         הוצאות דפוס וגרפיקה.

 

הדפסשלח לחבר