שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מתווה פיצויים לעצמאיים

שר האוצר, אביגדור ליברמן גיבש מתווה סיוע לעסקים לחודשים ינואר – פברואר 2022. המתווה הנוכחי מיועד לעצמאים, לרבות שחקנים, עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 60 מיליון ש״ח.

ליברמן הודיע השבוע כי יינתן לעסקים מענה כולל, בתשלום אחד, לרבות: מענק סוציאלי, מענק השתתפות בהוצאות קבועות, מענק עידוד תעסוקה ופטור מארנונה.


תנאי הזכאות:

1. ירידת מחזורים משמעותית – סף ירידת המחזורים בחודשים 1-2/2022 לעומת 1-2/2019 יעמוד על 35% לפחות.

2. תקרת סכום הסיוע – תעמוד על עד 600 אלף ש"ח (דו – חודשי).

3. עסקים חדשים – עסקים שנפתחו בשנים 2020 ו-2021 יקבעו להם מחזורי בסיס כפי שנהגו בגלי התחלואה הקודמים – ע"פ חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף 2020.

מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון לגבי הדרך הנוחה, היעילה והמהירה לקבלת הסיוע.