שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תעריפי דמי החבר בשח"ם

תעריפי דמי החבר בשח"ם

החל מספטמבר 2018

סוג חברותמחיר חודשימחיר שנתי
רגיל69 ₪828 ₪
שחקן ותיק34.5 ₪414 ₪
בני זוג51.75 ₪621 ₪
קטין -166 ₪
חייל -166 ₪
סטודנט למשחק-166 ₪
סטודנט למשחק (חלקי)27.6 ₪332 ₪
איגוד נוסף51.75 ₪621 ₪

 

פירוט והערות נוספות

 1. גביה ותשלום דמי חבר תעשה כל חודש בחודשו, על פי התעריפים החודשיים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק כל 15 לחודש. חבר יוכל לבקש לשלם עבור שנה מראש בתשלום אחד.
 2. תעריף שחקן ותיק ניתן לשחקן שמלאו לו 67 שנים או שחקנית שמלאו לה 62 שנים.
 3. הנחת בני זוג ניתנת לזוג שחקנים או שחקניות, נשואים או ידועים בציבור, אשר שניהם חברי שח"ם.
 4. עבור חברים המשלמים תעריפי 20% (סטודנט, קטין וחייל) יילקח תשלום שנתי אחד ומראש.
 5. עבור חייל יילקח תעריף שנתי ביחס לתקופת השירות שנותרה לו (לדוגמא, אם נותרו לו עוד שישה חודשי שירות אז ישלם הוא סכום של 83 ₪) ועם סיום שירות הקבע יעבור החבר, שכבר אינו חייל, לחיוב רגיל ומלא.
 6. עבור קטין יילקח תעריף שנתי ביחס לתקופת שנותרה לו עד למלוא 18 שנים לו, עם מלוא 18 שנים לגיל החבר, יעבור החבר, שכבר אינו קטין, לחיוב רגיל ומלא. ככל שהקטין עתיד להתגייס ונותרה לו תקופת זמן בין הגעתו לגיל 18 ויום הגיוס שלו, ימשיך לשלם תעריף 20%.
 7. לתעריף סטודנט יהיו זכאים רק סטודנטים הלומדים בבתי ספר למשחק המוכרים על ידי שח"ם.
 8. עבור סטודנט (אשר נרשם במהלך שנה ג' ללימודיו) יילקח תשלום לשנה מלאה בתעריף סטודנט, ללא קשר למועד סיום לימודיו.
 9. לתעריף סטודנט חלקי יהיה זכאי שחקן, אשר לומד לימודי תואר שני או בלימודי הוראה בתחומים אשר נוגעים לתחום: המשחק / תיאטרון / דרמה / אומנות, במסגרת מוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג או שהוא סטודנט בתחום הקולנוע, התסריטאות או הכתיב היוצרת בבית ספר על תיכוני להוראות אומנויות המקבל תמיכה ממשרד התרבות. וזאת למשך תקופת שנת הלימודים (אוקטובר עד ספטמבר), כל עוד הינו סטודנט פעיל ובכפוף להצגת אישור לימודים מטעמו. 
 10. מצטרף חדש לעמותה ישלם לכל הפחות על שנה שלמה לפני שיוכל לבקש להפסיק את תשלומיו לעמותה בגין פרישה.
 11. בהתאם לחוק הגנת הצרכן כ 21 יום טרם מעברו של החבר המשלם תעריף  מוזל לתעריף מלא בעקבות שינוי סטטוס ישלח לחבר מסרון עם הודעה על השינוי הצפוי.
 12. עבור שחקנים העובדים במוסדות החתומים על הסכם קיבוצי עם שח"ם אנו גובים, במקום התשלומים המוזכרים, סכום של 0.7% משכר הברוטו של העובד במידה ומדובר בשחקן חבר שח"ם או 0.6% משכר הברוטו של העובד במידה ומדובר בשחקן שאינו חבר שח"ם. בכל מקרה הגבייה נעשית בכפוף לתקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני).