שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שקיפות ומנהל תקין

שקיפות ומנהל תקין

שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל (ע”ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580356210. שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו. אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך שקיפות, פתיחות לביקורת ומנהל תקין. 

 

מסמכים כלליים

דו"חות כספיים

סיכומי ישיבות הוועד המנהל

ביקורת בשח"ם

אנו בשח"ם מאמינים שהדרך להשתפר עוברת דרך מנהל תקין ושקיפות. כחלק מהשקפה זו, אנחנו מעודדים פניות אל מוסדות הביקורת בשח"ם.

מבקר שח"ם  - רשאי לערוך ביקורת פנים ארגונית ולפרסם דוחות ביקורת. לפניה אל מבקר שח"ם , עו"ד גיא הדר – [email protected]

ועדת הביקורת - במסגרת תפקידה תהא רשאית ועדת ביקורת לבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בניהול משק הכספים והמנהל של העמותה והוועד, ובכלל זאת:

  1. האם הוצאה נעשתה במסגרת התקציב המאושר ולמטרה לה הוא נועד.
  2. האם לכל הכנסה והוצאה יש מסמכים נאותים.
  3. האם אופן שמירת הכספים והרכוש של העמותה מניח את הדעת.
  4. מידת השמירה על הוראות תקנון העמותה והוראות והנחיות שניתנו על פיו כדין.
  5. האם הפעולות מבוצעות על פי הוראות הגורמים המוסמכים.
  6. באיזו מידה מתקבלות החלטות בדרך שנקבעה לקבלתן.
  7. טוהר המידות של המוסדות ונושאי התפקידים הנבחרים על פי התקנון.
  8. כל נושא אחר שוועדת ביקורת תראה צורך לבדקו.

  

  לפניה אל ועדת הביקורת - [email protected]

ועדת האתיקה

אנו בשח"ם מפעילים ועדת אתיקה פנימית, המורכבת ממספר חברים בועד מנהל. הועדה פועלת אל מול חברי עמותה שלא מקיימים/ות את החלטות הנהלת העמותה, והועד המנהל שלה, והסכמים אשר העמותה מהווה צד בהם. ועדת האתיקה רשאית לנקוט במספר פעולות - לנזוף בחבר שח"ם, להשעות חבר שח"ם בעמותה (ובכך הוא מאבד מרבית מזכויותיו כשחקן באופן זמני), וכן להפסיק לצמיתות חברות של חבר שח"ם בעמותה  (ובכך הוא מאבד לצמיתות מרבית מזכויותיו כשחקן).

לקריאת נהלי ועדת האתיקה: http://bit.ly/2kfA58g

לפניה לועדת האתיקה – ניתן לשלוח דוא"ל למרכז פעילות העמותה בכתובת [email protected]