שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פרסי שח"ם

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל, מציג בפניכם את טקס פרסי השחקנים, אשר ייערך מידי שנה. 

מטרת הענקת הפרסים היא לבטא את ההוקרה וההערכה של שח"ם וציבור השחקנים בישראל לפועלם של שחקנים ושחקניות, להעלאת קרנה של התרבות בישראל, לקידומה של החברה הישראלית, ולקידום מעמד השחקן.

הזוכים בפרסים נבחרו בהתאם לתקנון הפרס (לצפייה בתקנון לשנת 2019) שאושר בוועד המנהל של שח"ם ועל ידי ועדת פרס חיצונית המורכבת משישה חברים. חברי ועדת הפרס לשנת 2019: יו"ר הועדה - שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון, טמירה ירדני, אורי לוי, עידית שחורי, דליה שימקו וג'ולי שלז.

להלן קטגוריות הפרסים: 

פרס מפעל חיים לשחקנית ושחקן

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של שח"ם וציבור השחקנים בישראל לשחקנ/ית ופרי ביצועיו/ה ויצירותיו/ה, והערכה לפועלו/ה ותרומתו/ה לקידום והעשרת תחום המשחק ואמנות המשחק בישראל. הפרס יינתן עבור עשייה אמנותית מצטברת של 25 שנה לפחות בתחום המשחק בישראל (נכון למועד הטקס) אשר השאירה חותמה בשדה התרבות והאמנות בארץ.

זכאים לקבל את הפרס שחקנים ושחקניות מגיל 60 ואילך, אשר הינם חברי שח"ם ככל שהינם שחקנים פעילים או היו בעבר חברי שח"ם ככל שאינם שחקנים פעילים. שהיו שחקנים פעילים במשך 25 שנה לפחות.

לזוכים בקטגוריות אלו יוענקו פרסים כספיים על סך 5,000 ₪ (כל פרס) לשחקנית / לשחקן.

פרס על פעילות יוצאת דופן לטובת קידום מעמד השחקן

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של שח"ם וציבור השחקנים בישראל לשחקנ/ית אשר עשת/ה מעשה או ביצע/ה פעולה חד פעמית או מתמשכת בגינה חל שינוי חיובי ומשמעותי במעמד השחקן בישראל באם בהיבט של שיפור בדימוי השחקן בעיני הציבור ו/או בהיבט של שיפור תנאי ההעסקה והשכר של ציבור השחקנים. זכאי/ת לקבל את הפרס שחקני/ת אשר הינו/ה חבר/ת שח"ם בחמש השנים האחרונות ברציפות לרבות במועד קבלת הפרס. 

לזוכה בקטגוריה זו יוענק פרס כספי על סך 5,000 ₪.

פרס על פעילות יוצאת דופן לטובת קידום החברה הישראלית באמצעות אומנות המשחק

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של שח"ם וציבור השחקנים בישראל לשחקנ/ית אשר ביצע/ה פעולה מתמשכת באמצעות אומנות המשחק בקרב אוכלוסיות מיוחדות ו/או אוכלוסיות נזקקות ו/או בפריפריה החברתית ו/או בפריפריה הגאוגרפית שהביאה לתמורה חברתית / תרבותית בקהילה בה הוא פעל. זכאי/ת לקבל את הפרס שחקני/ת אשר הינו/ה חבר/ת שח"ם בחמש השנים האחרונות ברציפות לרבות במועד קבלת הפרס. 

רשימת הזוכים בפרסי שח"ם 2019: 

לרשימה המלאה היכנסו כאן