שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

טלוויזיה

זכויות על הסט

חדר מנוחה - בכל סט צריך להיות מקום סגור, מוגן, שקט, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך, מוגן מפני מזג האוויר, ובו מתקני ישיבה ושכיבה לפי הצורך, לטובת מנוחת כל השחקנים באתר הצילומים במשך ימי הצילום. מקום המנוחה ישמש אך ורק ליעוד זה ולא לאף מטרה אחרת, ולא יורשו להיכנס אליו אנשים אשר אינם שחקנים. למקום זה לא יורשו להיכנס ניצבים.

חדר הלבשה ואיפור - בכל סט צריך להיות מקום סגור, מוגן, שקט, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך ומוגן מפני מזג האוויר, המיועד להלבשה ולאיפור של השחקנים ויכול להכיל בנוחיות את כל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים. המקום ישמש אך ורק ליעוד זה ולא לאף מטרה אחרת ויהיו בו כמות נאותה של מקומות ישיבה, מתקן קולבים ואמצעי אחסון סבירים ונקיים לבגדיו ולחפציו האישיים של השחקן. המקום יהיה סגור לכניסת זרים או תחת השגחה מתמדת של נציג ההפקה.

המקום המיועד לאיפור השחקנים יצויד בשולחן, כיסאות, מראה, ברז מים או חלופה סבירה, מגבות נקיות וחומרים להסרת איפור. במקרים קיצוניים בהם נדרש השחקן להצטלם בנסיבות בהן גופו התלכלך מבוץ, צבע, איפור, מלח-ים וכדומה, יסופק לו תא מקלחת עם מים חמים.

אמצעי מגן - באתר הצילומים עצמו יהיו מקומות ישיבה שיספיקו לכל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים.

שירותים - בכל סט צריך להיות לפחות בית שימוש אחד נקי וסגור מכל צד.

.

במשך ימי צילום, שחקנים זכאים לפחות שתי ארוחות מלאות (בוקר וצהריים), ובמקרה של צילומי לילה שתי ארוחות מלאות בהתאם לשעות הצילום, והכל בתנאי שיהיו נוכחים באתר הצילומים בזמן הארוחה.

ארוחת הבוקר תוגש עד שעה מרגע הגעת השחקן לסט. במקרה של איחור בהגשת ארוחת הבוקר מעבר ל-10 דקות, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מערך שעת יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו, על כל שעת איחור או חלק ממנה.

ארוחת הצהריים תוגש עד שבע שעות מרגע הגעת השחקן לסט. במקרה של איחור בהגשת ארוחת הצהריים מעבר ל-10 דקות, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מערך שעת יום צילום, בהתאם לקבוע חוזה האישי שנחתם עמו, על כל שעת איחור או חלק ממנה.

במידה ויום הצילום מתארך מעבר ל-10 שעות, מתחייב המפיק לספק לשחקן ארוחה שלישית אשר תוגש בשעה ה-14.

כמו כן, על המפיק לספק על חשבונו לשחקן בזמן הצילומים באתר הצילומים, כריכים, כיבוד קל, שתייה חמה (תה, קפה), מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים/קרים ללא הגבלה.

תמורה ותנאי תשלום

תעריפי המינימום חלים על כל הפקת טלוויזיה שנמכרה לשידור או מופקת עבור אחד מגופי השידור עימם שח"ם חתום על הסכם:

תאגיד השידור הציבורי, רשת, קשת, ערוץ 10, הוט, יס וערוצי הילדים. 

תעריפי המינימום נקבעים מדי שנה במו"מ שנערך בין שח"ם לאיגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל

נכון להיום, תעריף המינימום ליום צילום בטלוויזיה (עד 10 שעות) הינו סך של 3,678 ש"ח לתפקיד ראשי וסך של 2,777 ש"ח לכל תפקיד אחר.

 

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

 

שחקנים חברי שח"ם אשר הינם בני 16 במועד חתימת החוזה האישי עימם, יזכו למינימום תמורה בגין יום צילום השווה ל – 50 % מהתמורה המינימלית בגין יום צילום הקבועה בהסכם, וזאת בלבד ששעות העבודה שלהם בפועל הוגבלו ל – 9 שעות עקב הגבלת חוקית על העסקת נוער.

שחקנים חברי שח"ם שהינם בני 17 במועד חתימת הסכם החוזה האישי עימם יזכו למינימום תמורה בגין יום צילום השווה ל – 90% מהתמורה המינימלית בגין יום צילום הקבועה בהסכם, וזאת בלבד ששעות העבודה שלהם בפועל הוגבלו ל – 9 שעות עקב הגבלת חוקית על העסקת נוער.

עבור כל חזרה שלא במסגרת יום צילום ואורכה לא יותר משעתיים, יקבל השחקן תמורה בסך 15% מהתמורה ליום צילום לה הוא זכאי, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו. במידה ומשך החזרה יהיה מעבר לכפולות של שעתיים (כלומר, מעל שעתיים ופחות מארבע שעות, מעל ארבע שעות ופחות משש שעות וכן הלאה), היתרה תחושב אף היא כחזרה מלאה.

עם זאת, עבור חזרה בודדת ויחידה שאורכה לא יותר מארבע שעות, ישולם לשחקן תמורה בת 30% מהתמורה ליום צילום לה הוא זכאי, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו.

עבור השעות 11 ו-12 ליום צילום: תשלום של 125% מערך שעת יום צילום של השחקן, בהתאם לקבוע בחוזה האישי הנחתם עמו. 

חישוב שעה נוספת: התמורה עבור יום צילום הנקובה בחוזה האישי של השחקן, חלקי 10, כפול 1.25.

עבור השעות 13 ו-14 ליום צילום: תשלום של 150% מערך שעת יום צילום של השחקן, בהתאם לקבוע בחוזה האישי הנחתם עמו.

חישוב שעה נוספת: התמורה עבור יום צילום הנקובה בחוזה האישי של השחקן, חלקי 10, כפול 1.5.

עבור השעות 15 ואילך ליום צילום: תשלום של 200% מערך שעת יום צילום של השחקן, בהתאם לקבוע בחוזה האישי הנחתם עמו.

חישוב שעה נוספת: התמורה עבור יום צילום הנקובה בחוזה האישי של השחקן, חלקי 10, כפול 2.

 

*חישוב השעות הנוספות יעשה על פי יחידות של רבע שעה, כאשר כל יתרת דקות תעוגל מעלה ליחידה של רבע שעה.*

 

על עבודה בערבי שבת או בערבי חג (לאחר השעה 16:00 בחורף ומעבר לשעה וחצי לפני כניסת השבת ו/או החג בקיץ), בעבור כל שעה או חלק ממנה, ישלם המפיק לשחקן תוספת של 100% (דהיינו כפול). החישוב יעשה לפי שעת עבודה יומית רגילה ביום צילום + התוספת, בהתאם לקבוע בחוזה האישי הנחתם עמו.

ערכה של שעת שבת וחג תחושב לפי התמורה היומית של השחקן עבור יום צילום בהתאם לקבוע בחוזה האישי הנחתם עמו חלקי 8 כפול 2.

50% מהשכר עבור יום צילום הנקוב בחוזה האישי של השחקן.

אם השחקן נדרש ללון באתר הצילומים ערב לפני יום הצילום עצמו, תשולם לו תמורה בסך 50% מהשכר היומי ליום צילום לו הוא זכאי, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו. כמו כן, הוצאות הלינה והכלכלה ימומנו על ידי ההפקה.

עבור ימי הטיסה לחו"ל ובחזרה, יהיה זכאי השחקן לתמורה מינימלית בסך של 50% מהשכר היומי ליום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו.

עבור ימי ההמתנה, קרי ימים בהם השחקן איננו מצטלם בחו"ל, יהיה זכאי השחקן לתמורה מינימלית של 15% מהשכר היומי ליום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו. 

החל ממבחן הבד השלישי, השחקן רשאי לדרוש מהמפיק תמורה בשיעור של 30% מתעריף המינימום של שח"ם ליום צילום, בגין כל מבחן בד אליו יוזמן, וזאת במידה ולא קיבל את התפקיד. אם במאי הפקת הטלוויזיה יבקש מהשחקן לבצע מבחן בד אחד נוסף ללא תשלום, והשחקן ייעתר לכך, יבוצע מבחן הבד הנוסף ללא תשלום.

לא תחול על המפיק חובה לשלם לשחקן תמורה בגין השתתפות במבחני בד במידה והשחקן נבחר לתפקיד, וזאת בתנאי שהמפיק יעשה שימוש מידתי ובתום לב בכל הקשור למספר הזימונים של השחקן למבחני בד לפני בחירתו לתפקיד ולאחריה.

תעריף המינימום הינו 1,137 שקל לא כולל מע"מ.

התשלום יבוצע לא יאוחר משוטף + 30 ימים לאחר הגשת החשבונית/דרישת תשלום על-ידי השחקן.

אל תהססו לפנות למחלקה המשפטית בכל מקרה שזכויותיכם קופחו!

עו"ד מיכל הולצמן – מרכזת המחלקה המשפטית

ריב"ל 18 תל אביב

טל' ישיר: 03-6298468 פקס: 03-6200626

דוא"ל: [email protected]

קדימויות ואילוצים

קדימויות הן התחייבויות מקצועיות אחרות של השחקן (תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה וכדומה), אשר עשויות למנוע ממנו להיות זמין לרשות ההפקה.

אילוצים הם מועדים ספציפיים, מקצועיים ו/או אישיים, בהם השחקן לא יהיה פנוי לרשות ההפקה.

השחקן מתחייב להודיע למפיק מראש ובכתב, טרם חתימת החוזה האישי, על קדימויות ועל אילוצים.

במקרה שהמפיק קיבל את הודעתו של השחקן מראש והסכים לחתום עמו על החוזה האישי, על המפיק להכיר בקדימויות ובאילוצים של השחקן כהתחייבויות הקודמות בעדיפותן על התחייבויות השחקן על-פי החוזה האישי. אל החוזה האישי יצורף נספח בחתימת המפיק, השחקן, וסוכן השחקן, המפרט את קדימויות ואילוציו.

לאחר החתימה על החוזה האישי, יעביר השחקן עד ה-9 לחודש הקודם לחודש הצילומים הראשון ומידי כל חודש בחודשו בתקופת הצילומים, את כל האילוצים הנובעים מקדימויות שסוכמו טרם החוזה האישי, ו/או אילוצים אחרים. המפיק יתחשב בעת בניית לוח הצילומים ככל הניתן באילוצי השחקן, אולם יהיה חייב להתחשב אך ורק באילוצים הנובעים מקדימויות שסוכמו טרם החוזה האישי, ומאילוצים הנובעים מתיאטרון רפרטוארי.

המפיק ימסור לשחקן בתוך שישה ימי עבודה, החל מיום ה-9 לחודש, את לוח הצילומים בהשתתפות השחקן לחודש העוקב, ובלבד שהוגשו לו כל אילוצי השחקנים הנוטלים חלק בהפקה, ושהם חברי שח"ם, עד ליום ה-9 לחודש.

במהלך התקופה של בניית לוח הצילומים וטרם מסירתו לשחקן, שחקן רשאי לבקש מהמפיק להוסיף אילוץ, אולם המפיק אינו מחויב לקבלו. עליו לתת לשחקן  תשובה בתוך 48 שעות ממועד בקשתו. אם המפיק לא נתן תשובה לשחקן תוך 48 שעות, יחשב האילוץ כמאושר.

לאחר מסירת לוח הצילומים לשחקן, השחקן רשאי לקבוע פעילויות מקצועיות בכל הימים הפנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפותו, ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב מראש למפיק. השחקן רשאי לקבוע פעילויות לא מקצועיות בכל הימים הפנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפותו, ובלבד שהודיע על כך למפיק מראש ובכתב והמפיק לא הביע את התנגדותו לכך, המנומקת והקשורה בצורכי הפקה, בתוך 24 שעות. 

המפיק יהיה רשאי להוסיף ימי צילום או להזיז ימי צילום למועדים פנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפות השחקן, ובלבד כי הודיע על כך לשחקן בכתב, והשחקן לא העביר אילוץ שהתקבל עד לאותו המועד.

ביטול ודחיית ימי צילום

בחוזה האישי של השחקן יקבע מספר ימי הצילום המובטחים לו על ידי המפיק. הכמות הסופית והמחייבת תקבע עם קבלת לוח הצילומים הסופי.

ימי הצילום המובטחים ישולמו לשחקן בכל מקרה, גם אם בוטלו על ידי המפיק מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא.

שימו לב, אם נקבעו לשחקן ימי צילום מעבר לימי הצילום המובטחים ולאחר מכן הם בוטלו:

במקרה שנדחה יום הצילום למעלה משבעה ימים (כולל) לפני המועד לקיומו - לא יהיה זכאי השחקן כל פיצוי.

במקרה שבוטל יום צילום פחות משבעה ימים (כולל) ועד ל-24 שעות לפני תחילת יום הצילום, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מהשכר המגיע לו עבור יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

במקרה שבוטל יום צילום פחות מ-24 שעות לפני תחילתו, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 100% מהשכר המגיע לו עבור יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

אם יום צילום שנקבע לשחקן נדחה למועד אחר, יחול מנגנון הפיצוי הבא:

במקרה שנדחה יום הצילום למעלה מחמישה ימים (כולל) לפני המועד לקיומו - לא יהיה זכאי השחקן לכל פיצוי.

במקרה שנדחה יום צילום פחות מחמישה ימים (כולל) ועד ל-24 שעות לפני תחילת יום הצילום, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 25% מהשכר המגיע לו עבור יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

במקרה שנדחה יום צילום פחות מ-24 שעות לפני תחילתו, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מהשכר המגיע לו עבור יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

משך יום צילום והפסקות

שבוע צילומים מורכב משישה ימים מראשון עד שישי.

בימים ראשון עד חמישי: עד 10 שעות.

בימי שישי: עד שמונה שעות.

לשחקן תינתן הפסקה בת לא פחות מ-10 שעות בין שחרורו מיום צילום אחד (RAP) ועד להגעתו לסט יום הצילומים למחרת (CALL).

בכל יום צילום, לרבות יום שישי, השחקן זכאי להפסקת בוקר בת חצי שעה, וכן להפסקת צהרים בת שעה אחת.

המפיק יהיה רשאי לקצר את הפסקת הצהריים של השחקן עד רבע שעה, וזאת במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד, ולאחר שהשחקן נתן את הסכמתו לכך.

במקרה שהשחקן הסכים לקיצור הפסקתו, הוא יהיה זכאי לתמורה בסך 50% מערך שעת יום צילום, כפי שנקבעה בחוזה האישי עמו.

כשיום הצילום מתבצע בתל אביב ו/או בטווח של עד 20 ק"מ מתל אביב, יחושב מניין שעות מתן השירותים של השחקן החל משעת הגעתו לאתר הצילומים ו/או ההקלטה ועד לעזיבתו את אתר הצילומים ו/או ההקלטה לאחר גמר מתן שירותיו.

כשיום הצילום מתבצע בטווח של יותר מ-20 ק"מ מתל אביב, יחושב מניין שעות מתן השירותים של השחקן החל משעת היציאה מביתו ועד להגעתו בחזרה לביתו, לאחר גמר מתן שירותיו. במקרה זה, אם השחקן גר בטווח של עד 20 ק"מ מאתר הצילומים, חישוב שעות מתן השירותים יהיה משעת הגעתו לאתר הצילומים ועד עזיבתו את אתר הצילומים לאחר גמר מתן שירותיו.

במקרה של לינה במלון בלילה שלפני יום הצילום, חישוב יום הצילום של השחקן מתחיל מרגע עזיבתו את המלון לאחר ארוחת הבוקר (leave hotel) ולא מרגע תחילת ארוחת הבוקר במלון.

במידה והאיפור ו/או ההלבשה מתבצעים במלון, יום הצילום של השחקן מתחיל מרגע התייצבותו לאיפור ו/או הלבשה במלון.

נסיעות לאתר הצילומים

שחקנים המתגוררים בתחומי תל אביב רבתי (קרי עד מרחק של 20 ק"מ מתל אביב), ייאספו על ידי המפיק מביתם לסט הצילומים ויוחזרו לביתם על ידי המפיק בתום יום צילום.

שחקנים המתגוררים מחוץ לתל אביב רבתי יכולים לבחור באחת משתי דרכי ההגעה הבאות לסט הצילומים:

  1. הגעה באמצעות תחבורה ציבורית (רכבת, אוטובוס) לנקודת איסוף מהרכבת או מתחנה מרכזית ולהיאסף משם על ידי המפיק לסט הצילומים. במקרה זה, יהיה השחקן זכאי להחזר מלא עבור נסיעותיו בתחבורה הציבורית.
  2. הגעה עצמאית לסט הצילומים (ברכב פרטי או במונית) וקבלת החזר הוצאות של 2 שקל לק"מ ועד 200 שקל ליום צילום. המפיק ידאג לחניה ללא תשלום בקרבת הסט לשחקנים שיגיעו ברכבכם.

יח"צ וקידום

השחקן מתחייב לשתף פעולה עם המפיק בקידום ההפקה ויחסי הציבור שלה, בתיאום מראש ובכפוף לאילוציו.

השכר עבור כל פעולה הקשורה לקידום ההפקה ויחסי הציבור שלה, הכרוכה בשעות או ימי מתן שירותים נוספים, מעבר לימי הצילום של הפקת הטלוויזיה בהם השתתף השחקן, תסוכם במשא ומתן בין השחקן לבין המפיק. מובהר כי אין זה כולל ראיונות עיתונות ורדיו אשר עליהם לא יקבל השחקן תמורה.

יחד עם זאת, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיו של השחקן לקבלת תמורה עבור השתתפותו בתכניות אירוח טלוויזיוניות.

צו ביטוח לאומי

צילומי עירום

כאשר התפקיד מחייב סצנות עירום או סצנות מין, המפיק מחויב למסור לשחקן/ית פרטים מלאים על סצנות אלה ומידת החשיפה וזאת בטרם החתימה על החוזה האישי. פרטים אלה יופיעו במפורש בחוזה האישי (עירום מלא, עירום סטטי, עירום בתנועה, וכדומה).

השחקן/ית לא יהיה חייב לבצע סצנות עירום שלא סוכם עליהן מראש בחוזה האישי. כמו כן, יסוכמו בחוזה האישי תנאי השימוש והפרסום בצילומי העירום, האם יצולמו צילומי סטילס בזמן צילומי סצנות אלה ומה יעשה באותן התמונות.

במבחני בד לא יידרש השחקן/ית להתפשט לפני שהובהרו לו פרטי מבחן הבד.

הסצנה עליה הוא נבחן תהיה חלק מהתסריט.

השחקן/ית רשאי להזמין למבחן בד הכולל עירום את נציג איגוד שח"ם.

בעת מבחני הבד של סצנות עירום או סצנות מין ובעת הצילומים בפועל של סצנות אלה, יהיו נוכחים על הסט רק אנשי הצוות ההכרחיים על פי שיקול דעתו של המפיק.

על המפיק להשמיד את כל התשלילים של צילומי הסטילס של סצנות העירום שהוא אינו משתמש בהם לצורך הפקת הטלוויזיה. בנוסף, המפיק מחויב להשמיד את החומר המצולם במבחני הבד הכולל סצנות עירום.

אין להשתמש בסצנות עירום ומין אלא לצורך עריכתה הסופית של הפקת הטלוויזיה. המפיק מחויב להודיע לשחקן מראש על יום ומקום ההשמדה של התשלילים והשחקן יהיה רשאי להיות נוכח בביצוע ההשמדה.

תפקידי ביט

תפקיד 'ביט' הינו תפקיד הכולל עד שורת טקסט אחת! כל תפקיד הכולל יותר משורת טקסט אחת הינו תפקיד משחקי לכל דבר, אשר כפוף להסכמי שח"ם עם איגוד המפיקים, וגופי השידור, מגיע בעבורו את תעריפי המינימום של שח"ם.

להורדת ההסכם

להורדה לחצו כאן

להורדה לחצו כאן

חוזה אישי להפקת טלוויזיהלחצו כאן

לצפייה, לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר