שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הזכויות שלי בליהוק

אודישנים

עקב טענות שחקנים על הקושי הרב בשינון טקסטים בעל פה לצורך אודישנים רבים אותם הם מבצעים, ואשר לעיתים קרובות נמסרים לשחקנים בהתראה קצרה, הגיע שח"ם להסכמות עם איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, כדלקמן:

באודישן ראשון, שאורכו הוא עד רבע שעה ושלא נוכח בו במאי ו/או יוצר הסרט/סדרה, לא יתבקשו שחקנים ושחקניות ללמוד טקסט בעל פה ויוכלו לבחור לקרוא אותו מתוך דף.

באודישן שאורכו הוא רבע שעה ומעלה ושנוכח בו במאי ו/או יוצר הסרט/הסדרה, רשאים הבמאים, היוצרים והמלקות לדרוש מן השחקנים ללמוד את הטקסט בעל פה, בתנאי שיישלח אליהם זמן סביר לפני האודישן, לפי מפתח של יום לימוד לכל דף תסריט ובכל מקרה לא פחות מארבעה ימים לפני קיום האודישן.

הסכם שח"ם איגוד המפיקים לעניין הפקות טלוויזיה קובע כי:

החל מהאודישן השלישי השחקן רשאי לדרוש תמורה בשיעור 30% מהמינימום שח"ם ליום  צילום  כ – 303 ₪ (נכון להיום), וזאת במידה ולא קבל התפקיד. הבמאי עצמו רשאי לבקש אודישן נוסף מעבר לשניים ללא תשלום, והשחקן רשאי להסכים. אם השחקן נבחר לתפקיד לבסוף אז אין חובת תשלום בגין האודישנים, ובפרט שנעשה שימוש מידתי ובתום לב בזימון לאודישנים.

 

הסכם שח"ם איגוד המפיקים לעניין הפקות קולנוע קובע כי:

החל מהאודישן השלישי, בתנאי שנערך בנוכחות המלהקת או במאי הסרט, זכאי השחקן לבקש תמורה כמו על חזרות, קרי 7.5% מהשכר היומי לכל שעה כ- 117 ₪ לשעה נכון להיום, במידה ולא קבל את התפקיד. הבמאי עצמו רשאי לבקש אודישן נוסף מעבר לשניים ללא תשלום, והשחקן רשאי להסכים. אם השחקן נבחר לתפקיד לבסוף אז אין חובת תשלום בגין האודישנים, ובפרט שנעשה שימוש מידתי ובתום לב בזימון לאודישנים.

 

 

אפליה מחמת הגיל

אפליית שחקנים מחמת גיל – שחקנים רבים טענו כי הם נדרשים לחשוף את גילם כתנאי להגעה לאודישן. כיוון שיש ביכולת השחקנים לגלם תפקידים במנעד רחב של גילאים, ללא קשר לגילם הביולוגי, הוציא שח"ם למלהקות ולסוכנויות חוות דעת משפטית בה נקבע מפורשות כי דרישה לחשיפת גיל מדויק עומדת בניגוד לחוק שוויון זכויות בעבודה, וכי על מלהקות לבקש לכל היותר את תמונת השחקן, ומנעד הגילאים אותו השחקן יכול לגלם.

לפיכך, בכל מקרה בו הנכם מתבקשים כתנאי לאודישן לחשוף את גילכם המדויק, אנא ידעו אותנו. כמו כן, אנא דרשו מהסוכנות המייצגת אתכם להסיר את גילכם המדויק מאתר הסוכנות, ולציין במקום זאת את טווח הגילאים אותו אתם יכולים לגלם.

רוצים לקרוא עוד על איסור אפליה בעולם המשחק? להורדת חוות הדעת המשפטית, לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר