שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

קולנוע

תמורה ותנאי תשלום

תעריפי המינימום חלים על כל הפקת סרט קולנוע עלילתי אשר מיועד להקרנה ראשונה בבתי הקולנוע.

תעריפי המינימום נקבעים מדי שנה במו"מ בין שח"ם לאיגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל.

תעריף המינימום ליום צילום בקולנוע (עד 12 שעות) הינו נכון להיום סך של - 1,509 שקל לכל תפקיד, למעט תפקיד אותו מבצע שחקן מתחיל אשר במקרה זה תעריף המינימום ליום צילום הינו 1,207 שקל.

שחקן מתחיל הינו מי שמבצע את תפקידו המשחקי בסרט הקולנוע העלילתי במהלך שנת הוותק הראשונה שלו במקצוע או שחקן אשר זהו תפקידו המשחקי הראשון. מובהר כי לתפקיד משחקי ראשון ייחשבו תפקיד משחקי בסרט קולנוע עלילתי ו/או בטלוויזיה ו/או בתיאטרון, לא כולל תפקיד שבוצע במסגרת פרסומת. 

עבור סשן חזרות ראשון (עד ארבע שעות), זכאי השחקן לתשלום בסך 30% משכרו היומי הנקוב בחוזה האישי, ולא יותר מסך של 646 שקל.

החל מסשן החזרות השני, זכאי השחקן לתשלום בסך 7.5% משכרו היומי הנקוב בחוזה האישי, עבור כל שעה אחת של חזרה או חלק ממנה, ולא יותר מסך של 161 שקל לשעת חזרה או חלק ממנה.

בגין כל שעת מדידה או חלק ממנה, לרבות מדידות בגדים ותלבושות, טסט איפור, שיער, פאות וזקנים, זכאי השחקן לתשלום בסך 7.5% משכרו היומי הנקוב בחוזה האישי, ולא יותר מסך של 160 שקל לשעה או חלק ממנה.

על אף האמור לעיל, ארבע שעות המדידה הראשונות הן ללא תמורה.

עבור כל שעה נוספת מעבר לשעה ה-12 בימים ראשון עד חמישי ומעבר לשעה ה-10 בימי שישי ובערבי חג, ישולם לשחקן סך של 150% מערכה של שעת עבודה לפי שכרו היומי הנקוב בחוזה האישי.

ערכה של שעה נוספת בימים ראשון עד חמישי יחושב לפי שכרו היומי של השחקן כפי שנקבע בחוזה האישי חלקי 12 כפול 1.5. ערכה של שעה נוספת בימי שישי ובערבי חג, יחושב לפי שכרו היומי של השחקן כפי שנקבע בחוזה האישי חלקי 10 כפול 1.5.

עבור כל שעה נוספת מעבר לשעה ה-16 בימים ראשון עד חמישי, ומעבר לשעה ה-14 בימי שישי ובערבי חג, ישולם לשחקן סך של 200% מערכה של שעת עבודה לפי שכרו היומי הנקוב בחוזה האישי.

אם השחקן נדרש לתת שירותים בערבי שבת או בערבי חג (לאחר השעה 16:00 בחורף, ומעבר לשעה וחצי לפני כניסת השבת ו/או החג בקיץ), עבור כל שעה או חלק ממנה, עליו לקבל תוספת של 100% (דהיינו כפול), מערכה של שעת מתן שירותים רגילה המחושבת על בסיס התמורה היומית של השחקן עבור יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי החתם עמו.

ערכה של שעת שבת וחג תחושב לפי התמורה היומית של השחקן עבור יום צילום בהתאם לקבוע בחוזה האישי החתם עמו חלקי 12 כפול 2.

עבור הקלטת פוסט סינק או פליי-בק, בת לא יותר מארבע שעות, ישולם לשחקן 50% מתעריף המינימום ליום צילום.

בכל מקרה של איסוף השחקן החל מהשעה 16:00 במטרה להסיעו לאתר הצילומים לילה לפני הצילומים, עליו לקבל שכר עבור שעות הנסיעה עד למלון בו ילון וזאת בנוסף לחובתו של המפיק לממן עבור השחקן את הלינה במלון בתוספת ארוחת ערב.

עבור ימי הטיסה לחו"ל ובחזרה השחקן זכאי לתמורה מינימלית בסך של 50% מהתמורה היומית ליום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו.

בגין כל יום המתנה בחו"ל בו השחקן אינו מצטלם, הוא יהיה זכאי לתמורה מינימלית בסך 15% מהתמורה היומית ליום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו.

החל ממבחן הבד השלישי ולפני חתימת החוזה האישי ובלבד שנערך במעמד במאי הסרט או מלהקת הסרט, יקבל השחקן, לרבות שחקן מתחיל, תמורה לפי השכר המגיע בגין חזרות. במידה שהשחקן לא קיבל את התפקיד, התעריף הקובע לצורך חישוב התמורה הינו תעריף המינימום.

אם במאי הסרט יבקש מהשחקן לבצע מבחן בד אחד נוסף ללא תשלום, והשחקן ייעתר לכך, יבוצע מבחן הבד הנוסף ללא תשלום.

זכויות על הסט

חדר מנוחה - בכל סט צריך להיות מקום סגור, מוגן, שקט, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך, מוגן מפני מזג האוויר, ובו מתקני ישיבה ושכיבה לפי הצורך, לטובת מנוחת כל השחקנים באתר הצילומים במשך ימי הצילום. מקום המנוחה ישמש אך ורק ליעוד זה ולא לאף מטרה אחרת, ולא יורשו להיכנס אליו אנשים אשר אינם שחקנים. למקום זה לא יורשו להיכנס ניצבים.

חדר הלבשה ואיפור - בכל סט צריך להיות מקום סגור, מוגן, שקט, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך ומוגן מפני מזג האוויר, המיועד להלבשה ולאיפור של השחקנים ויכול להכיל בנוחיות את כל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים. המקום ישמש אך ורק ליעוד זה ולא לאף מטרה אחרת ויהיו בו כמות נאותה של מקומות ישיבה, מתקן קולבים ואמצעי אחסון סבירים ונקיים לבגדיו ולחפציו האישיים של השחקן. המקום יהיה סגור לכניסת זרים או תחת השגחה מתמדת של נציג ההפקה.

המקום המיועד לאיפור השחקנים יצויד בשולחן, כיסאות, מראה, ברז מים או חלופה סבירה, מגבות נקיות וחומרים להסרת איפור. במקרים קיצוניים בהם נדרש השחקן להצטלם בנסיבות בהן גופו התלכלך מבוץ, צבע, איפור, מלח-ים וכדומה, יסופק לו תא מקלחת עם מים חמים.

אמצעי מגן - באתר הצילומים עצמו יהיו מקומות ישיבה שיספיקו לכל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים.

שירותים - בכל סט צריך להיות לפחות בית שימוש אחד נקי וסגור מכל צד.

במשך ימי צילום, שחקנים זכאים לפחות שתי ארוחות מלאות (בוקר וצהריים), ובמקרה של צילומי לילה שתי ארוחות מלאות בהתאם לשעות הצילום, והכל בתנאי שיהיו נוכחים באתר הצילומים בזמן הארוחה.

ארוחת הבוקר תוגש עד שעה מרגע הגעת השחקן לסט. במקרה של איחור בהגשת ארוחת הבוקר מעבר ל-10 דקות, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מערך שעת יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי שנחתם עמו, על כל שעת איחור או חלק ממנה.

ארוחת הצהריים תוגש עד שבע שעות מרגע הגעת השחקן לסט. במקרה של איחור בהגשת ארוחת הצהריים מעבר ל-10 דקות, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מערך שעת יום צילום, בהתאם לקבוע חוזה האישי שנחתם עמו, על כל שעת איחור או חלק ממנה.

במידה ויום הצילום מתארך מעבר ל-12 שעות, מתחייב המפיק לספק לשחקן ארוחה שלישית אשר תוגש בשעה ה-14.

כמו כן, על המפיק לספק על חשבונו לשחקן בזמן הצילומים באתר הצילומים, כריכים, כיבוד קל, שתייה חמה (תה, קפה), מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים/קרים ללא הגבלה.

קדימויות ואילוצים

קדימויות הינן התחייבויות מקצועיות אחרות של השחקן (תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה וכדומה), אשר עשויות למנוע ממנו להיות זמין לרשות ההפקה.

אילוצים הינם מועדים ספציפיים, מקצועיים ו/או אישיים, בהם השחקן לא יהיה פנוי לרשות ההפקה.

השחקן מחויב להודיע למפיק מראש ובכתב, טרם חתימת החוזה האישי, על קדימויות ועל אילוצים.

במקרה שהמפיק קיבל את הודעתו של השחקן מראש והסכים לחתום עמו על החוזה האישי, עליו להכיר בקדימויות ובאילוצים ולהוסיף נספח בחתימת המפיק, השחקן והסוכנות המפרטים זאת. 

לאחר החתימה על החוזה האישי, יעביר השחקן עד ה-9 לחודש הקודם לחודש הצילומים הראשון ומידי כל חודש בחודשו בתקופת הצילומים, את כל האילוצים הנובעים מקדימויות שסוכמו טרם החוזה האישי, ו/או אילוצים אחרים. המפיק יתחשב בעת בניית לוח הצילומים ככל הניתן באילוצי השחקן, אולם יהיה חייב להתחשב אך ורק באילוצים הנובעים מקדימויות שסוכמו טרם החוזה האישי, ומאילוצים הנובעים מתיאטרון רפרטוארי.

המפיק ימסור לשחקן בתוך שישה ימי עבודה, החל מיום ה-9 לחודש, את לוח הצילומים בהשתתפות השחקן לחודש העוקב, ובלבד שהוגשו לו כל אילוצי השחקנים הנוטלים חלק בהפקה, ושהינם חברי שח"ם, עד ליום ה-9 לחודש.

במהלך התקופה של בניית לוח הצילומים וטרם מסירתו לשחקן, רשאי יהיה השחקן לבקש מהמפיק להוסיף אילוץ, אולם המפיק יהיה רשאי שלא לקבל את האילוץ, וייתן את תשובתו לשחקן בתוך 48 שעות ממועד בקשת השחקן. לא נתן המפיק תשובה לשחקן כלל, תוך 48 שעות, יחשב האילוץ כמאושר.

לאחר מסירת לוח הצילומים לשחקן, יהיה רשאי השחקן לקבוע פעילויות מקצועיות בכל הימים הפנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפותו, ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב מראש למפיק. השחקן יהיה רשאי לקבוע פעילויות לא מקצועיות בכל הימים הפנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפותו, ובלבד שהודיע על כך למפיק מראש ובכתב והמפיק לא הביע את התנגדותו לכך, המנומקת והקשורה בצורכי הפקה, בתוך 24 שעות. מוסכם כי הודעות השחקן למפיק על פעילויות מקצועיות ולא מקצועיות בימים הפנויים תיעשה בתום לב ובהוגנות.

המפיק רשאי להוסיף ימי צילום או להזיז ימי צילום למועדים פנויים בהם לא נקבעו ימי צילום בהשתתפות השחקן, ובלבד כי הודיע על כך לשחקן בכתב, והשחקן לא העביר אילוץ שהתקבל עד לאותו המועד.

ביטול ודחיית ימי צילום

בחוזה האישי של כל שחקן יקבע מספר ימי הצילום המובטחים בהתאם לצפי האמיתי של כמות ימי הצילום שהשחקן עתיד ליטול חלק בהם בהפקה. כמות ימי הצילום המובטחים הסופית והמחייבת תקבע עם קבלת לוח הצילומים הסופי.

ימי הצילום המובטחים ישולמו לשחקן בכל מקרה, גם אם בוטלו על ידי המפיק מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא.

אם נקבעו לשחקן ימי צילום מעבר לימי הצילום המובטחים, זהו מנגנון הפיצוי בנוגע לביטולם:

- במקרה שנדחה יום הצילום למעלה משבעה ימים (כולל) לפני המועד לקיומו - לא יהיה זכאי השחקן כל פיצוי.

- במקרה שבוטל יום צילום פחות משבעה ימים (כולל) ועד ל-24 שעות לפני תחילת יום הצילום, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מהתמורה המגיעה לו בגין יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

- במקרה שבוטל יום צילום פחות מ-24 שעות לפני תחילתו יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 100% מהתמורה המגיעה לשחקן בגין יום הצילום שבוטל.

במקרה שנדחה יום צילום שנקבע בהשתתפות השחקן למועד אחר, הרי שיחול מנגנון הפיצוי הבא בנוגע לדחייה:

- אם יום הצילום נדחה למעלה מחמישה ימים (כולל) לפני המועד לקיומו - לא יהיה זכאי השחקן לכל פיצוי.

- אם יום צילום נדחה פחות מחמישה ימים (כולל) ועד ל-24 שעות לפני תחילת יום הצילום, יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 25% מהתמורה המגיעה לשחקן בגין יום צילום, בהתאם לקבוע בחוזה האישי עמו.

- אם יום הצילום נדחה פחות מ- 24 שעות לפני תחילתו יהיה זכאי השחקן לפיצוי בסך 50% מהתמורה המגיעה לשחקן בגין יום צילום בהתאם לאשר נקבע בחוזה האישי עמו.

משך יום צילום והפסקות

שבוע צילומים מורכב משישה ימים בין ראשון עד שישי.

יום צילום בין הימים ראשון עד חמישי - עד 12 שעות.

יום צילום בימי שישי - עד 10 שעות.

לשחקן תינתן הפסקה בת לא פחות מ-10 שעות בין שחרורו מיום צילום אחד (RAP) ועד להגעתו לסט יום הצילומים למחרת (CALL).

כל שחקן זכאי להפסקת בוקר בת חצי שעה וכן להפסקת צהרים בת שעה אחת בכל יום צילום, לרבות יום שישי,

המפיק רשאי לקצר את הפסקת הצהריים של השחקן עד רבע שעה, וזאת במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד, ולאחר שהשחקן נתן את הסכמתו לכך.

במקרה שהשחקן הסכים לקיצור הפסקתו, הוא יהיה זכאי לתמורה בסך 50% מערך שעת יום צילום כפי שנקבעה בחוזה האישי עמו.

חישוב שעות מתן שירותים תלוי בשאלה האם יום הצילום מתקיים בגבולות האזור החופשי (הרחבה בסעיף הבא) או לא.

בכל מקרה בו מתקיימים הצילומים לסרט הקולנוע העלילתי במרחב שבין צומת גנות מדרום לתל אביב, לבין צומת כפר שמריהו בצפון, לבין כביש גהה במזרח (להלן "האזור החופשי") יחושב מניין שעות העבודה של השחקן ביום הצילום משעת הגעתו של השחקן לאתר הצילומים ואו ההקלטה ועד לעזיבתו של השחקן את אתר הצילומים ו/או ההקלטה לאחר גמר העבודה.

בתחומי האזור החופשי אין כל תשלום עבור זמן הנסיעות אל אתר הצילומים וממנו. למען הסר ספק, האזורים הבאים הינם בתוך האזור החופשי כהגדרתו לעיל: הרצליה, פתח תקווה, בת-ים, חולון.

אם השחקן מתגורר במרחק של עד 30 דקות נסיעה מגבולות האזור החופשי, ייחשב כאילו הוא מתגורר בגבולות האזור החופשי.

אם השחקן מתגורר במרחק של 30 דקות נסיעה מגבולות האזור החופשי ומעלה, ישולם לו פרק זמן של חצי שעת נסיעה לפי תעריפי הסכם זה לכל כיוון, וזאת על בסיס נסיעות שבוצעו בפועל.

בכל מקרה בו מתקיימים הצילומים לסרט הקולנוע העלילתי מחוץ לתחומי האזור החופשי (ראו סעיף קודם), יחושב מניין שעות העבודה של השחקן ביום הצילום, ממועד היציאה מגבולות האזור החופשי ועד למועד הכניסה בחזרה אליו.

בכל מקרה בו מתקיימים הצילומים לסרט הקולנוע העלילתי מחוץ לגבולות האזור החופשי, ובמידה שהשחקן מתגורר מחוץ לגבולות לאזור החופשי, ישולמו  לשחקן שעות הנסיעה בפועל מביתו עד לאתר הצילומים ובחזרה.

במקרה של לינה במלון בלילה שלפני יום הצילום, חישוב יום הצילום של השחקן מתחיל מרגע עזיבתו את המלון לאחר ארוחת הבוקר (Leave hotel) ולא מרגע תחילת ארוחת הבוקר במלון. במידה והאיפור ו/או ההלבשה מתבצעים במלון, יום הצילום של השחקן מתחיל מרגע התייצבותו לאיפור ו/או הלבשה במלון.

נסיעות לאתר הצילומים

שחקנים המתגוררים בתחומי תל אביב רבתי (קרי עד מרחק של 20 ק"מ מתל אביב), ייאספו על ידי המפיק מביתם לסט הצילומים ויוחזרו לביתם על ידי המפיק בתום יום צילום.

שחקנים המתגוררים מחוץ לתל אביב רבתי יכולים לבחור באחת משתי דרכי ההגעה הבאות לסט הצילומים:

  1. הגעה באמצעות תחבורה ציבורית (רכבת, אוטובוס) לנקודת איסוף מהרכבת או מתחנה מרכזית ולהיאסף משם על ידי המפיק לסט הצילומים. במקרה זה, יהיה השחקן זכאי להחזר מלא עבור נסיעותיו בתחבורה הציבורית.
  2. הגעה עצמאית לסט הצילומים (ברכב פרטי או במונית) ולקבל החזר הוצאות של 2 שקל לק"מ ועד 200 שקל ליום צילום. המפיק ידאג לחניה ללא תשלום בקרבת הסט לשחקנים שיגיעו ברכבכם

תשלום מקסימלי עבור שעת נסיעה הינו 236 ש"ח. 

יח"צ וקידום

השחקן מתחייב להופיע, להשתתף, להימצא ולקחת חלק בכל מסיבת עיתונאים ו/או מסע יחסי ציבור לסרט הקולנוע העלילתי ו/או הקרנות בכורה, וזאת בתיאום מראש עם השחקן ובכפוף לאילוציו.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיו של השחקן לקבלת תמורה בגין השתתפותו בתכניות אירוח טלוויזיוניות, בכפוף להסכמי שח"ם עם גופי הטלוויזיה בישראל.

צילומי עירום

כאשר התפקיד מחייב סצנות עירום או סצנות מין, המפיק מחויב למסור לשחקן פרטים מלאים על סצנות אלה ומידת החשיפה בהן לפני החתימה על החוזה האישי. פרטים אלה יופיעו במפורש בחוזה האישי (עירום מלא, עירום סטאטי, עירום בתנועה, וכדומה). השחקן לא יהיה חייב לבצע סצנות עירום שלא סוכם עליהן מראש בחוזה האישי.

כמו כן, בחוזה האישי יסוכמו תנאי השימוש והפרסום בצילומי העירום, האם יצולמו צילומי סטילס בזמן צילומי סצנות אלה ומה יעשה באותן התמונות.

השחקן לא נדרש להתפשט במבחני בד לפני שהובהרו לו כל הפרטים. הסצנה עליה הוא נבחן תהיה חלק מהתסריט. השחקן רשאי להזמין למבחן בד הכולל עירום את נציג איגוד שח"ם.

בעת מבחני הבד של סצנות עירום או סצנות מין ובעת הצילומים בפועל של סצנות אלה, יהיו נוכחים על הסט רק אנשי הצוות ההכרחיים על פי שיקול דעתו של המפיק.

המפיק מחויב להשמיד את כל התשלילים של צילומי הסטילס של סצנות העירום שהוא אינו משתמש בהם לצורך הפקת הטלוויזיה. המפיק מחויב להשמיד את החומר המצולם במבחני הבד הכולל סצנות עירום.

המפיק מחויב שלא להשתמש בסצנות עירום ומין אלא לצורך עריכתה הסופית של הפקת הטלוויזיה. כמו כן, המפיק מחויב להודיע לשחקן מראש על יום ומקום ההשמדה של התשלילים והשחקן יהיה רשאי להיות נוכח בביצוע ההשמדה.

צו ביטוח לאומי

להורדת ההסכם

להורדת ההסכם שח"ם איגוד המפיקים בדבר הפקות קולנוע לחצו כאן

להורדת נספח להסכם מתאריך 10.07.17 לחצו כאן

להורדת חוזה אישי אישי לסרט קולנוע לחצו כאן

להורדת הוראות נספח להסכם בין שח"ם לאיגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה לעניין הצו לביטוח לאומי לחצו כאן 

להורדת נספח בהסכם של שח"ם ואיגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה לעניין הקורונה לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר