שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

תמורה בגין מכירת סדרות לחו"ל בשידורי קשת

תמורה בגין מכירת סדרות לחו"ל (שידורי קשת)

ההסכם חל על הפקות טלוויזיה ועל קו –פרודוקציות שנמכרו AS IS לשידור בחו"ל עם דיבוב או כתוביות (וזאת להבדיל ממכירת פורמטים אשר מופקים מחדש בחו"ל).

כל תוכן טלוויזיוני מתוסרט שהופק עבור קשת או יחד עם קשת בהשתתפות שחקנים, בין אם על ידי קשת בעצמה ובין אם על ידי מפיק חיצוני, לרבות (אך לא רק), סדרת טלוויזיה, מיני סדרת טלוויזיה, סרט טלוויזיה, המיועדים לשידור ראשון בישראל, ואינן הפקה זרה, או קופרודוקציה.

הפקת טלוויזיה עם תאגיד שידור זר או עם חברת הפקה שאיננה מאוגדת בישראל, המיועדת לשידור גם בישראל וגם בחו"ל.

הפקת טלוויזיה שאיננה מיועדת לשידור ראשון בישראל.

ההסכם יחול אך ורק על הפקות טלוויזיה או קופרודוקציות שצילומיהן התחילו לאחר יום 01.04.18, ושהמכירה לחו"ל לגביהן התבצעה לאחר החתימה על ההסכם ה-  16.01.19.

ההסכם יחול על כל מי שמופיע בהפקה בתפקיד של שחקן, שאינו ניצב או שחקן ביט. שחקן ביט הוא שחקן שלא מבצע יותר משורת דיאלוג אחת.

התמורה שתשולם לשחקנים הינה תשלום חד פעמי שישולם על ידי קשת בגין כל השחקנים שהשתתפו בהפקה, שהינו אחוז מסוים מתקציב השחקנים של ההפקה. תקציב השחקנים של ההפקה, הינו מסגרת התקציב המיועדת לתשלום עבור השחקנים בהפקה, בהתאם לסיכום שבין קשת למפיק החיצוני.

התמורה הנוספת בגין המכירה לחו"ל, תועבר על ידי קשת לשח"ם או לתאגיד אחר בשליטתו. שח"ם הוא זה שיחלק את התמורה הנוספת לשחקנים, לרבות שחקנים שאינם חברי שח"ם, והכל בהתאם  לקריטריונים שקופים, ברורים והוגנים, שייקבעו על ידי שח"ם. כל עוד כסף לא חולק הוא יוחזק בחשבון נאמנות עד להעברו לשחקן לו מגיעה התמורה.

תעריפי התמורה נקבעות בהתאם לפלטפורמות מכירה. התמורה ביחס לכל פלטפורמה היא חד פעמית, גם אם נעשתה מכירה נוספת בהמשך לאותה פלטפורמה.

ישנן שלוש פלטפורמות מכירה: 1. פלטפורמת SVOD גלובלי ארה"ב. 2. פלטפורמת גצאא"ק 3. פלטפורמת יעד פרטני.

זוהי מכירה לפלטפורמה כלל עולמית, כגון: AMAZON, YouTube Red  'NETFLIX וכן מכירה לגוף שידור בארה"ב לבדה, לרבות HULU.  במקרה של מכירה לאחד מאלו, קשת תעביר תמורה נוספת בשווי 10% מתקציב השחקנים בצירוף מע"מ.

זוהי מכירה לחו"ל לכל תאגיד שידור או פלטפורמה מקומית, מכל סוג שהוא, בחמשת היעדים הבאים: גרמניה, צרפת,  אנגליה, איטליה וקנדה. במקרה של מכירה לאחד מאלו, קשת תעביר תמורה נוספת בשווי 5% מתקציב השחקנים בצירוף מע"מ.

זוהי כל מכירה לחו"ל ליעד פרטני, שלא שאינה מכירה לגצאא"ק או מכירה ל SVOD גלובלי וארה"ב.

אם ההפקה נמכרת פעם שנייה לחו"ל אולם לפלטפורמה אחרת, קשת תשלים את תמורה הנוספת, ואולם רק במקרה של מכירה לפלטפורמה עם תעריף גבוה יותר.

לדוגמא: היה והסדרה נמכרה לאנגליה (תעריף 5%) ולאחר מכן לנטפליקס (תעריף 10%) אז קשת תשלים 5% נוספים מתקציב השחקנים בגין המכירה הנוספת. ואולם, במקרה הפוך בו הסדרה לדוגמא לארה"ב (תעריף 10%) ולאחר מכן לבולגריה (תעריף 2.5%) קשת לא תשלים כל תמורה נוספת.

במקרה של יצירת קו- פרודוקציה של קשת עם תאגיד שידור זר או עם חברת הפקה שאיננה מאוגדת בישראל, התמורה הנוספת תהיה כדלקמן:.

התאגיד השידור הזר מאוגד באחד מהיעדים הפרטניים

היה והקו פרודוקציה הינה עם תאגיד שידור זר המאוגד באחד מהיעדים הפרטניים, אזי התמורה הנוספת לשחקנים במקרה של מכירה לאחד מהפלטפורמות תהיה כמו במקרה של הפקת טלוויזיה, כשהשידור ביעד הפרטני איננו נחשב כמכירה. לדוג' במקרה של קו פרודוקציה עם תאגיד שידור צ'כי, היה ותהיה מכירה נוספת לצרפת, תשלים קשת תמורה נוספת בסך 5% מתקציב השחקנים.

התאגיד השידור הזר מאוגד באחד מיעדי גצאא"ק

היה והקו פרודוקציה הינה עם תאגיד שידור זר המאוגד באחד מיעדי גצאא"ק,  אזי השחקנים יזכו לתמורה נוספת בשיעור תוספת של 5%  לתעריפי המינימום של שח"ם בהפקות טלוויזיה  על פי הסכמי שח"ם עם איגוד המפיקים וקשת.  כמו כן, בנוסף על תשלום התעריף המיוחד, בגין מכירה לחו"ל של הפקה זו, מחוץ לטריטוריית הקופרודוקציה, ובגין מכירות נוספות (לפי העניין), יהיו השחקנים זכאים לתעריף השלמות. לדוג' בקו-פרודוקציה עם גוף שידור צרפתי, שכר השחקנים בהפקה יהיה לפחות תעריף מינימום שח"ם + 5% בתוספת מע"מ כדין; היה והפקה זו תימכר לפלטפורמת שידור SVOD גלובלי וארה"ב, אזי יהיו השחקנים זכאים לתמורה נוספת המהווה תעריף השלמות בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) נוספים, בתוספת מע"מ כדין.

התאגיד השידור הזר הינו פלטפורמה כלל עולמית או מאוגד בארה"ב

אם הקו-פרודוקציה היא עם פלטפורמה כלל עולמית או עם גוף שידור המאוגד בארה"ב תעריף מינימום שח"ם בהפקה זו יהיה גבוה ב-10% (עשרה אחוזים) מתעריף מינימום שח"ם הרגיל, בתוספת מע"מ כדין, ולא תשולם תמורה נוספת לשחקנים בגין מכירה לחו"ל של ההפקה ובגין מכירות נוספות של ההפקה האמורה. לדוג' היה והקו פרודוקציה הינה עם AMAZON הרי שתעריף המינימום יהיה גבוה ב 10%, ובמקרה של מכירה לאנגליה, לא יהיה זכאים השחקנים לתשלום תמורה נוספת.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה במייל של המחלקה משפטית: [email protected]   בטל': 03-6290065 שלוחה 4.

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר