שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פסטיבל חיפה להצגות ילדים ונוער

מבנה השכר

השכר של שחקן שכיר בתיאטרון מורכב מהרכיבים הבאים (הסבר מפורט בהמשך):

שכר יסוד, תוספת ותק, פרמיות לחזרות והצגות, החזר הוצאות טלפון, החזר הוצאות נסיעות, דמי מעונות (במידה ומגיע), דמי איפור, דמי ביגוד, דמי נסיעות, אש"ל, השלמה לשכר מינימום (במידה ומגיע).

שכר השחקנים בתיאטרון נקבע על פי טבלת שכר.

טבלת השכר מורכבת משכר יסוד, המשתנה בהתאם לדרגת השחקן, ומתוספת ותק הנקבעת על פי ותק השחקן.

ניתן לצפות בטבלת השכר באתר שח"ם תחת הקטגוריה הזכויות שלי בתיאטרון רפרטוארי (הסכם קיבוצי) / הקאמרי.

הדרגה מוסכמת עם השחקן בעת קבלתו לתיאטרון, כאשר בשנת 2017 הדרגות בתיאטרון הינן בין 9 ל-15+.

 שימו לב, על פי המוסכם שחקן איננו יכול להיות תחת דרגה הנמוכה מ-9.

התיאטרון מחויב להעניק מדי שנה לשחקנים, לאחר היוועצות עם ועד השחקנים, דרגות וחלקי דרגות בשווי של לפחות 10 דרגות. (השוות ל-20 חלקי דרגות).

 

חישוב שנות הוותק של השחקן נקבע באמצעות סכימת הבאים:

  1. שנות שירותי הצבאי ו/או הלאומי.
  2. כל התקופה מאז הופעתו הראשונה בסדרת טלוויזיה או בסרט קולנוע מסחרי או בתיאטרון נתמך על ידי משרד התרבות, הנספרת החל מגיל 18.
  3. כל התקופה ממועד סיום לימודיו בבית הספר למשחק ועד לקבלתו לתיאטרון.

שכר יסוד + תוספת ותק = שכר משולב.

הפרמיות של השחקנים בתיאטרון מחושבת כאחוזים מהשכר המשולב. כך לדוגמא, פרמיית הצגה הינה 5% מהשכר המשולב, פרמיית חזרה הינה 1.25% מהשכר המשולב.

כל שחקנית ושחקן שהינו אב המצוי במערכת יחסים חד מינית, שהינם הורים לילדים עד גיל 5, ועד שני ילדים, זכאים לתוספת חודשית של דמי מעונות, בגין הילד הראשון 313 שקל, ובגין הילד שני 210 שקל נוספים (נכון לשנת 2017).

כל שחקן אשר שכר הבסיס שלו (לפני תוספת ותק ופרמיות) נופל משכר המינימום, קרי הסך הקבוע בטבלת השכר ביחס לדרגת השחקן בוותק של 0 שנים, זכאי לקבל מהתיאטרון השלמה עד לשכר המינימום הקבוע בחוק, העומד נכון להיום על סך 5,000 שקל.

 השלמת שכר המינימום לא תבוא לצורך חישוב הפרמיות, אולם תבוא לצורך חישוב הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורים וקרן השתלמות.

דמי נסיעות משולמים לכל שחקן מדי חודש על פי חוק, בגובה ערכן של שתי נסיעות (הלוך חזור) בתחבורה ציבורית לכל יום עבודה.

הוצאות טלפון משולמות לכל שחקן מידי חודש בסך של כ-60 שקל. 

על פי ההסכם הקיבוצי כל שחקן זכאי לקצובת ביגוד. נכון לשנת 2017, קצובת הביגוד עומדת על סך של 1,712 שקל לשנה ומשולמת באופן חלקי מדי חודש.

שכר ותנאים נוספים

השכר המינימלי לשחקן בגין תקופה של עד חודשיים חזרות הינו סך של 2,000 שקל בצירוף מע"מ.

בגין כל הצגה במהלך תקופת הפסטיבל יהיה זכאי השחקן לסך מינימלי של 350 שקל בצירוף מע"מ.

 על המפיק חלה חובת תשלום הוצאות הנסיעה של השחקנים מאזור המרכז במהלך שבוע החזרות האחרון או לחילופין תשלום הוצאות לינה בחיפה במהלך שבוע זה.

להורדת ההסכם

להורדת הסכם שח"ם - עיריית חיפה לעניין פסטיבל הצגות ילדים ונוער , לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר