שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם שח"ם מכללת ספיר ואונ' אריאל

חשוב לדעת

ההסכם הינו בין שח"ם למכללת ספיר ואוניברסיטת אריאל חל על כל הפקות סרטי הסטודנטים הלומדים בבית הספר אלו. 

אם הינך שחקן חבר שח"ם או סטודנט למשחק עליך לחתום על הסכם בנוסח המחייב אותו ניתן למצוא כאן.

 

מבחני בד (אודישנים)

מהו זמן אודישן? מהרגע שהשחקן התייצב מול המצלמה עד שיאמר ה"קאט".

בכל האודישנים של שחקן יהיה נוכח הבמאי. היה והשחקן ביצע אודישן מוקלט, הבמאי מתחייב לצפות באודישן המוקלט מתוך כבוד לשחקן ולצורך הכרות עם שחקנים לא מוכרים ו/או למען חשיפה לכישורים/צדדים נוספים של שחקנים מוכרים.

הבמאי ישלח את הטקסטים לשחקנים המוזמנים לאודישן במועדים הבאים:

  • טקסט באורך עד עמוד וחצי ישלח לשחקן לפחות ארבעה ימים לפני יום האודישן.
  • טקסט למעלה מעמוד וחצי ישלח לשחקן לפחות שבוע מראש.

במידה והאודישן מתאחר מעל חצי שעה, על הבמאי לשלוח מייל / הודעה לשחקן לפחות שעתיים לפני מועד האודישן המתוכנן .

הבמאי ייעשה כל מאמץ שהשחקן לא יחכה יותר מחצי שעה בתור לאודישן.

הבמאי יזמן כל שחקן לכל אודישן לחוד, ויבחן ויצלם אותו בנפרד לכל טקסט ותפקיד. לא יוכנסו קבוצות שחקנים לאודישן.

הבמאי וכל הנוכחים בזמן האודישן יתייחסו בכבוד לשחקן, לא יאכלו ו/או ידברו בטלפון ו/או יחליפו מסרונים וכדומה בזמן האודישן.

הבמאי וכל מי מטעמו לא ייעשו כל שימוש בצילומי והקלטות אודישנים בהשתתפות השחקן, למעט לצורך בחינת התאמתו של השחקן לתפקיד, לרבות פרסומם והעברתם לצד שלישי לכל מטרה שהיא (למעט לצורך התייעצויות מקצועיות עם מוריו וכו'), ללא  אישורו וקבלת הסכמתו של השחקן לכך מראש.

זכויות השחקן בסרט

  • הזכות לקבל קרדיט בגוף הסרט.
  • הזכות להיות מוזמן לאירועי הקרנת הסרט באירועי ביה"ס.
  • הזכות לקבל מביה"ס עותק DVD ו-לינק לסרט, והסכמה לשימוש בקטע של עד שלוש דקות לצורך בניית Showreel והפצתו, ללא תמורה, וזאת  תוך לא יאוחר מ-60 יום מהשלמת הסרט.
  • הזכות לקבל מביה"ס תמונה דיגיטלית המתעדת את ביצועי השחקן בסרט ואת הזכות  לפרסום התמונה לצרכי קידום ויח"צ.
  • הזכות לעשות שימוש בסרט ללא תמורה, לצורך הרצאות פומביות על עבודתו, של השחקן בתשלום ושלא בתשלום.
  • הזכות להיות מוזמן לאירועים פומביים פתוחים של ביה"ס, כנסים מקומיים, בינלאומיים ועוד.

תקופת הצילומים וסט הצילומים

יום צילומים הינו בן 12 שעות או חלק מהן, הכולל ארוחת בוקר בת חצי שעה וכן הפסקה וארוחת צהריים בת שעה אחת.

במידה ויום העבודה אינו מתקיים בשעות היום, משך יום העבודה יהיה כאמור ובכל מקרה יכלול שתי הפסקות, האחת לארוחה בת חצי שעה והשנייה הפסקה וארוחה בת שעה אחת.

התנאים על סט הצילומים יהיו תנאים נאותים לעבודה. לשחקן יינתן על ידי כל המעורבים בהפקה יחס של כבוד, תוך התחשבות ככל הניתן בצרכיו ובאילוציו של השחקן.

הסטודנט ידאג למקום סגור, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך, מוגן מפני מזג האוויר, שקט ומוגן בצורה מתאימה, שישמש למנוחת כל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים במשך ימי הצילום ובו מתקני ישיבה ושכיבה לפי הצורך.

הסטודנט ידאג למקום סגור, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך, ומוגן מפני מזג האוויר המיועד להלבשה ולאיפור של השחקנים ויכיל בנוחות את כל השחקנים הנוכחים באתר הצילומים.

לשחקן יסופקו במשך ימי הצילום, לפחות שתי ארוחות (בוקר וצהרים) ובמקרה של צילומי לילה שתי ארוחות בהתאם לשעות העבודה, והכל בתנאי שהשחקן נוכח באתר הצילומים בזמן הארוחה.

כמו כן, מתחייב הבמאי לספק לשחקן בזמן הצילומים באתר הצילומים, על חשבונו של המפיק, כריכים, כיבוד קל, משקה חם (תה, קפה), מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים/קרים ללא הגבלה.

לשחקן יסופקו על חשבון ההפקה הסעות לסט ובחזרה ממנו, וכן לכל חזרה שתתקיים. ההסעות תתבצענה ברכב מרווח, כאשר השחקן יכול לשבת בנוחות וברווחה.

במידה וההפקה תהיה מעוניינת כי השחקן ישלם מכיסו הוצאות מונית או דלק לצורך הגעה או חזרה מהסט, תקבל את הסכמתו מראש של השחקן לכך.

אם השחקן נתן את הסכמתו, תוחזר לו ההוצאה, כאמור:

עבור נסיעה ברכבו הפרטי – 3 שקל לק"מ נסיעה.

עבור נסיעה במונית – החזר בכפוף להצגת חשבונית/קבלה ולא מאוחר משלושה ימי עבודה מעת הצגת החשבונית.

תמורה עבור חזרות וימי צילום

עבור סשן חזרות של עד ארבע שעות, תשולם לשחקן תמורה בסך 100 שקל. 

עבור כל יום צילום תשולם לשחקן תמורה שלא תפחת מ-300 שקל ליום צילום.

בגין כל שעה נוספת מעבר ל-12 שעות, תשולם תמורה מינימלית של 25 שקל לשעה.

במידה והשחקן מגיע לעד שלוש שעות במסגרת יום צילום אחד תשלום לשחקן תמורה שלא תפחת מ-150 שקל. 

במאי יכול לסכם עם שחקן על עריכת שירות עבור השחקן (כגון: עריכת שואוריל, צילום בוק, עריכת סרט פרטי וכו'), במקום תשלום של תמורה כספית עבור השתתפותו בסרט.

הפקות פיילוט לטלוויזיה

ככל שיש ביכולתו ובשליטתו של הבמאי, ובכפוף לשיקול דעתו המקצועי, יציע הבמאי לגוף השידור כי ייקח את השחקן לגלם את התפקיד אשר ביצע השחקן בפיילוט או תפקיד אחר בסדרת הטלוויזיה.

היה ומסיבה כל שהיא תופק סדרה ללא השתתפותו של השחקן, הרי שתשולם לשחקן רטרואקטיבית תמורה עבור ימי הצילום שביצע בפיילוט על פי התעריף ליום צילום הקבוע בהסכם שח"ם איגוד המפיקים – טלוויזיה.

להורדת ההסכם

להורדת ההסכם לחצו כאן

להורדת חוזה אישי לסרט סטודנטים לחצו כאן

להורדת ההסכם לחצו כאן

יש לך שאלה לגבי זכויות שחקנים?

צור איתנו קשר