שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פרסום הקריטריונים לניקוד התאטראות הרפרטוארים בעקבות התערבות שח"ם

בעקבות פעולות שח"ם ובת"י, הכוללת פניה למשרד התרבות בבקשה לפרסום הקריטריונים לניקוד התאטראות על פי סעיף עידוד אירוח פרינג' בתיאטרון רפרטוארי, משרד התרבות פרסם את הקריטריונים כפי שהם מובאים בפניכם:

-תאטרון זכאי, בהתחשב בסיווגו, לנקודה אחת, אם קיים בשנת ההערכה פעילות משמעותית לעידוד הפקות פרינג' (כפי שמוגדר במבחנים, ואינן הפקות של בתי ספר למשחק וגופים מסחריים, מופעי סטנד אפ, אימפרוביזציה, או מופעי בידור ושירה).  

-עידוד הפקות פרינג' כולל  אירוח ההפקה, הקצאת חלל הולם להרצתה (אולם ובמה), שירותי סאונד ושירותי תאורה, שירותי קופה ופרסום בדו חדשון; כל זאת ללא תמורה שתשלם ההפקה "המתארחת" לתאטרון "המארח", למעט השתתפות של התיאטרון "המארח" בהיקף של עד 30% מההכנסות שיתקבלו ממכירת כרטיסים לכל הרצה של הצגה (ורק בתנאי שלא נקבע בהסכם ביניהם תשלום מינימלי על אירוח ההפקה או הרצתה).

-במילה "פעילות משמעותית" כוונת המדור לאירוח שוטף לאורך כל השנה של מספר הפקות והצגות פרינג' של יוצרים עצמאיים או קבוצות תאטרון, כל הפקה בנפרד (בין 12 ל-20 הרצות בשנה).

-בנוסף תאטרון זכאי, בהתחשב בסיווגו, לשתי נקודות אם קיים פעילות משמעותית מתמשכת ויוצאת דופן לעידוד הפקות פרינג' אשר כוללת סיוע טכני, אדמיניסטרטיבי ושיווקי שוטף לכל הפקה.

-חשוב להבהיר כי הכנסות בגין הרצת ההפקות של היוצרים העצמאיים וקבוצות התאטרון אינן אמורות לשמש כמימון ביניים לפעילות התאטרון המארח. על התאטרון להעביר לכל הפקה "מתארחת" את חלקה בהכנסות ממכירת הכרטיסים לא יאוחר משלושים יום ממועד ההרצה הרלוונטית, ובכל מקרה עד ליום ה- 15 בחודש העוקב.