שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שיעור ההפרשות המגיע לשחקנים ואמנים בעקבות צו ביטוח לאומי החדש

שיעור ההפרשות: תשלומים ביטוח לאומי ע"י מפיק / תאטרון עבור שחקן – עליה נטו של 5.83% בשכר!

כאשר השחקן היה משלם באופן בלעדי ועצמוני ביטוח לאומי, כעצמאי, הוא היה משלם את הסכומים הבאים בעצמו, במקדמות ומשלים את ההפרשים בסוף השנה.

עבור מה מפרישים?

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי ביטוח בריאות

3.10%

5.00%

סך הכול

5.97%

17.83%

 

כלומר השחקן כעצמאי מפריש ע"ח עצמו בין 5.97% ל 17.83%, ברוב המקרים זה 17.83%.

 

כעת כאשר השחקן נדרש להפריש ביטוח לאומי כשכיר, במקרים בהם עבד מעל חמש הופעות הוא משלם הסכומים הבאים.

עבור מה מפרישים?

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע (6,614 ₪ נכון ל 2019)

 

תאטרון / מפיק

שחקן/ית

סה"כ

תאטרון / מפיק

שחקן/ית

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.55%

0.40%

3.95%

7.60%

7.00%

14.60%

דמי ביטוח בריאות

-

3.10%

3.10%

-

5.00%

5.00%

סך הכול

3.55%

% 3.50  

7.05%

7.60%

12.00%

19.60%

 

כלומר השחקן כשכיר לעניין ביטוח לאומי מפריש ע"ח עצמו בין 3.5% ל 12%, ברוב המקרים זה 12%.

 

מכאן, שהתקנות החדשות של ביטוח לאומי, מלבד היתרונות הרבים שמקנים לשחקן כשכיר מול הביטוח הלאומי, מהוות הפחתה של בין 2.47% ל 5.83% (ברוב המקרים) בתשלומי הביטוח הלאומי של השחקן, כלומר עליה נטו של 5.83% בשכר השחקנים!!!!!