שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הוכרז סכסוך עבודה בתאטרון באר-שבע

בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים שכירים. אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: " שחקני תאטרון באר שבע, הפכו עם השנים לעובדים משוללי כל זכויות . אין תאטרון בלי שחקנים"

בתום משא ומתן של שנה, ולאור כישלון המו"מ בין הצדדים, זאת לאחר שהתאטרון הודיע כי אין בכוונתו להסכים למתווה העסקה כפי שהוצע לו, החליטו השחקנים יחד עם הנהלת שח"ם כי יוכרז סכסוך עבודה מיידי עם התאטרון.

ביום חמישי (30.1.18), הוכרז סכסוך עבודה בתאטרון באר-שבע וזאת לאחר כישלון במשא ומתן של שנה בין הצדדים. הוכרז סכסוך עבודה בתאטרון באר-שבע זאת בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים.

שח"ם הינו ארגון השחקנים היציג של השחקנים השכירים בתיאטרון באר-שבע החל מה- 1.2.18. בין התאטרון לבין השחקנים קיים הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1.2.1998, לאחר מסירת הודעת התאגדות לתאטרון, נערכו מספר פגישות מו"מ בין נציגי שח"ם, וועד השחקנים לבין התאטרון לצורך חתימה על הסכם קיבוצי חדש. על נכונות שח"ם התאטרון הודיע כי אין בכוונתו להסכים למתווה העסקה.

השחקנים אשר הינם עובדים שכירים לכל דבר בתאטרון, ומקבלים תלושי שכר בכל חודש בגין העסקתם, הרי שבניגוד לחוק, השחקנים לא מקבלים כל תנאים סוציאליים מהתאטרון, כגון: הפרשות לפנסיה, פיצוי פיטורים, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, קרן השתלמות ועוד.  כמו כן, העסקת השחקנים נעשית בניגוד מוחלט להסכם הקיבוצי, כך שהשחקנים אינם מקבלים שכר בסיס ופרמיות על פעולות שביצעו, כפי שקבוע בהסכם הקיבוצי, אלא מקבלים סכום קבוע בגין כל הצגה, כך שלעיתים שכרם החודשי יכול להיות נמוך בהרבה משכר המינימום.

לאור כישלון המו"מ, החליט ועד הפעולה של השחקנים כי יוכרז סכסוך עבודה מיידי עם התאטרון.

אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: "שחקני תאטרון באר שבע, חלקם עובדים בתאטרון מעל עשר שנים, הפכו עם השנים לעובדים משוללי כל זכויות, ללא שכר מינימום, ללא הפרשות לפנסיה, ללא ימי חופשה ומחלה, זהו מצב שלא ניתן להשלים איתו ולא נשלים איתו. בימים הקרובים נודיע על המשך צעדינו כאשר אנו לא פוסלים תביעה משפטית וגם צעדים ארגוניים נוספים. אין תאטרון בלי שחקנים".

ביום חמישי 30.1.18 נשלח מכתב דחוף לראש עיריית באר-שבע מר רוביק דנילוביץ' להתערב על מנת לסיים את הסכסוך ולמנוע פגיעה קשה בשחקנים השכירים ובהעסקתם.

 

להלן המכתב שארגון שח"ם הוציא למר רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע: 

ברצוננו ליידעך כי היום ה-30.1.2019, הכריז שח"ם-ארגון השחקנים בישראל (להלן: "שח"ם"), על סכסוך עבודה בתאטרון באר-שבע, זאת בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים שכירים.

שח"ם הינו ארגון השחקנים היציג של השחקנים השכירים בתיאטרון באר-שבע החל מה- 1.2.18. בין התאטרון לבין השחקנים קיים הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1.2.1998, שנחתם בין ההסתדרות הכללית החדשה לבין התאטרון, ואשר שח"ם נכנס בנעליה עם ההכרזה על יציגות בקרב השחקנים ללא התנגדות מצד ההסתדרות.

השחקנים אשר הינם עובדים שכירים לכל דבר בתאטרון, ומקבלים תלושי שכר בכל חודש בגין העסקתם, הרי שבניגוד לחוק, השחקנים לא מקבלים כל תנאים סוציאליים מהתאטרון, כגון: הפרשות לפנסיה, פיצוי פיטורים, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, קרן השתלמות ועוד.  כמו כן, העסקת השחקנים נעשית בניגוד מוחלט להסכם הקיבוצי, כך שהשחקנים אינם מקבלים שכר בסיס ופרמיות על פעולות שביצעו, כפי שקבוע בהסכם הקיבוצי, אלא מקבלים סכום קבוע בגין כל הצגה, כך שלעיתים שכרם החודשי יכול להיות נמוך בהרבה משכר המינימום.

לאחר מסירת הודעת התאגדות לתאטרון, נערכו מספר פגישות מו"מ בין נציגי שח"ם, וועד השחקנים לבין התאטרון לצורך חתימה על הסכם קיבוצי חדש. על נכונות שח"ם התאטרון הודיע כי אין בכוונתו להסכים למתווה העסקה.

לאור כישלון המו"מ, החליט ועד הפעולה של השחקנים כי יוכרז סכסוך עבודה מיידי עם התאטרון. כתאטרון עירוני, מתוקצב מכספי העירייה החלה על העירייה והעומד בראשה החובה לדרוש כתאטרון יכבד את ההסכם הקיבוצי ויפסיק את הפגיעה הקשה שלו בתנאי העסקה של השחקנים.

אבקשך להתערב על מנת לסיים את הסכסוך בהקדם.