שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

נחתם נספח להסכם שבין שח"ם לאיגוד המפיקים לטלוויזיה וקולנוע בישראל

חברים שלום,

אנחנו שמחים לבשר כי ביום 20.02.19 נחתם נספח להסכם שבין שח"ם לאיגוד המפיקים לטלוויזיה וקולנוע בישראל, לעניין יישום הוראות התיקון לצו הביטוח הלאומי בהפקות קולנוע וטלוויזיה.

 

לקריאת ההסכם לחץ כאן.

 

אנו סבורים כי המדובר בהסכם משמעותי שיביא להסדרת אופן יישום צו הביטוח הלאומי בהפקות טלוויזיה וקולנוע, ויתרום רבות להפחתת הבלבול סביב הנושא ולהסדרתו.

 

אנו מבקשים מכם, ושח"ם מצידו יקפיד על כך בעת אישור חוזי ההפקה, שלא לחתום על הסכמים אישיים בטלוויזיה ובקולנוע הסותרים את הוראות הנספח, ולוודא כי כל הסכם אישי עליו אתם חותמים הינו כפוף להוראות הנספח.

 

עיקרי ההסכמות הינן כדלקמן:

 

  • הוראות הנספח חלות על כל חוזי הפקה שייחתמו החל מיום 01.02.19.
  • חלק העובד בגין ביטוח לאומי יהיה על חשבון השחקן (עד 12%) וינוכה מהתמורה המגיעה לו, חלק המעביד יהיה על חשבון המפיק ( כ- 5% בממוצע).
  • הסכום הקובע לעניין הניכויים הינו הסכום הרשום בהסכם האישי של השחקן. מהסכום הרשום בהסכם האישי של השחקן ינוכה אך ורק חלק העובד, קרי עד 12%. גם במקרה של תמורה הגבוהה ממינימום שח"ם.
  • לא ייעשה ניכוי ביטוח לאומי מחלק המע"מ, וכן לא ייעשה ניכוי משחקן שהינו חברה בע"מ.
  • לא ייעשה ניכוי ביטוח לאומי מעמלת הסוכנות.
  • לצורך הפרדה בין עמלת סוכנות לבין התמורה המגיעה לשחקן ממנה ינוכה חלק ביטוח לאומי, למפיק יימסרו שתי דרישות תשלום/חשבוניות/אסמכתא אחרת נפרדות, אחת בגין התמורה המגיעה לשחקן ואחת בגין עמלת הייצוג.
  • השחקנים ימלאו טופס 103 לצורך הניכויים.
  • המפיק ימסור לשחקן אסמכתא על כל ניכוי שבוצע לטובת ביטוח לאומי.
  • תעריף המינימום ליום צילום לשנת 2019 בטלוויזיה יעמוד על סך של 2,340 ₪ לתפקיד משני וסך של 3,100 ₪ לתפקיד ראשי.
  • תעריף המינימום ליום צילום לשנת 2019 בקולנוע יעמוד על סך של 1,500 ₪ ולשחקן מתחיל של 1,200 ₪ לתפקיד ראשי.

במידה ועולה לכם החשד כי המפיק ניכה את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להוראות הנספח אנא פנו  באופן מיידי למחלקה המשפטית שלנו בדוא"ל [email protected].

 

אנחנו יודעים כי עדיין יש שאלות טכניות לא פתורות, וגם עניין לא פתור בנוגע לחוזי עבר שנחתמו עד ליום 01.02.19.

אנחנו פועלים מול ביטוח לאומי יחד עם איגוד המפיקים וגופים נוספים, על מנת לקבל הבהרות בכל העניינים הקשורים ליישום הצו, לרבות חוזים שנחתמו עד ליום 01.02.19.  אנו נעדכן מייד עם קבלתן.