שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח"ם עושה לכם סדר בנוגע ליישום הצו של ביטוח לאומי: הבהרות והסכמות עבור שחקנים בהפקות טלוויזיה וקולנוע

לאור שאלות רבות שעלו מאז שעדכנו בנוגע לתיקון החדש לצו ביטוח לאומי (ראו גם כתבה הבאה), קיימנו פגישות עם נציגי הביטוח הלאומי יחד עם נציגי איגוד המפיקים, בסיומן קיבלנו מהביטוח הלאומי את ההבהרות וההסכמות בנוגע ליישום הצו בהפקות טלוויזיה וקולנוע. ריכזנו עבורכם במספר נקודות 

על פי הצו, נדרש הסכם בכתב לתקופה של 3 חודשים או 5 הופעות אמנותיות. ביטוח לאומי קיבל את עמדתנו כי חישוב ה – 5 הופעות אמנותיות, ייעשה כל הפקה לגופה, ולא באופן שנתי ומצטבר.

המשמעות הינה:

ניכוי הביטוח הלאומי ייעשה אך ורק לשחקן שעשה 5 ימי צילום ומעלה בהפקה ספציפית. מי שביצע 4 ימי צילום ולמטה בהפקה אין לנכות לו ביטוח לאומי. אין משמעות לכך כי השחקן ביצע או יבצע באותה שנה ימי צילום נוספים עבור אותו מפיק או מפיק אחר.

הואיל ובצו לא מוגדרת 'הופעה אמנותית' ביטוח לאומי קיבל את עמדתנו כי 'הופעה אמנותית' פירושה אך ורק ימי צילום, ולא חזרות או הכנות אחרות.

המשמעות הינה:

הנתון הרלוונטי היחידי לעניין חובת ניכויי ביטוח לאומי הינו כמות ימי הצילום שעשה השחקן בהפקה (5 ומעלה). חזרות, פגישות עם במאי, פוסט סינק, הכשרה וכו', אינן נחשבות הופעות אמנותית, ואינן נספרות לצורך הצו.

ביטוח לאומי אישר את עמדתנו, בהתאם לנספח שנחתם בין שח"ם לבין איגוד המפיקים, לפיה דמי הביטוח הלאומי ינוכו מהתמורה המגיעה לשחקן, ללא עמלת סוכן, ובהתאם לדרישת התשלום אשר הוציא השחקן בגין עבודתו.

המשמעות הינה:

כפי שנקבע בנספח שבין שח"ם לבין איגוד המפיקים, יש להוציא 2 דרישות תשלום נפרדות, אחת בגין התמורה לשחקן, והשנייה בגין עמלת הסוכנות. דמי הביטוח הלאומי ינוכה אך ורק מהתמורה המגיעה לשחקן (חלק עובד בלבד!!!). על פי הנחיית ביטוח לאומי יש להקפיד בחוזים הנחתמים כי תרשם התמורה המגיעה לסוכנות, ותהיה מופרדת מהתמורה המגיעה לשחקן.

דוגמא:  

התמורה המגיעה לשחקן תהא בסך ________ ₪ ליום צילום בצירוף מע"מ.

התמורה לסוכנות תהא בסך _____ % מהתמורה המגיעה לשחקן.

 

נדגיש כי כל ההסכמות המפורטות לעיל, הינן בידיעה ובהסכמת הביטוח הלאומי ונציגי איגוד המפיקים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נוספת, במייל [email protected] או בטלפון 03-6298468