שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הבוקר שאחרי האירוויזיון - צפויים קיצוצים, הקפאות וביטולים בהפקות של תאגיד השידור כאן

איגוד היוצרים, ביניהם שח"ם - ארגון השחקנים בישראל, נערך למאבק הבא. 

לאור הידיעות לאחרונה על ביטול הפקות משמעותי ומאסיבי בהפקות המקור מצויות בתאגיד השידור הישראלי - יוצא איגוד היוצרים, ביניהם שח"ם - ארגון השחקנים בישראל,  בקריאה לראשי התאגיד, לשר הממונה על רשות השידור וראש המששלה - לקבל הבהרות לגבי ההצהרות על קיצוץ וביטול הפקות בתאגיד. 

אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: "לא ברור לנו מניין לתאגיד השידור הישראלי יש את העוז והחוצפה לרמוס דווקא את הסכום שיושקע בדרמה ותוכן דוקומנטרי - זה הדבר האחרון שצריך להיפגע". 

הוראות חוק תאגיד השידור הציבור הישראלי מאוד ברורות - החוק קובע, בסעיף 64 ובתוספות, כי ההוצאה השנתית שיוציא תאגיד השידור הישראלי למימון הפקות ולרכישה של תכניות המיועדות לשידור בערוץ השידור המרכזי תהיה 200 מיליון שקל לפחות בכל שנה. לכך נוספים 20 מיליון שקלים לתכנים בשפה הערבית ועוד 40 מיליון שקלים לתכנים המיועדים לילדים. סה"כ מחויב תאגיד השידור הישראלי על פי חוק בהוצאה של 260 מיליון ש"ל להפקת תכני מקור ישראלי מסוגים שונים. 

עוד מוסיפים באיגוד היוצרים במכתב כי "אנו מתכוונים להיאבק על כך בכל האמצעים העומדים לרשותנו, ובכלל זה כל פעולה חוקית העומדת לרשותנו. לא נאפשר פגיעה נוספת בהפקות המקור הישראליות". 

כעת איגוד היוצרים דורש לדעת - מהו מתווה החזרת ההלוואה שניתנה לקיום האירוויזיון ומה המשמעויות של המתווה ביחס להשקעה בהפקות המקור?

מפגישה שהתקיימה עם שר האוצר, נאמר כי בהתאם למתווה יהיה צמצום תקציבי של כ-6 מיליון ש"ח. כיצד הפך סכום זה לפתע לביטול מאסיבי של הפקות ? מה המשמעויות של המתווה ביחס להשקעה בהפקות מקור ? 

האם תאגיד השידור הישראלי נערך לקיצוץ רוחבי לשם מימון אירועי האירוויזיון או שמא הכוונה היא, כפי שעולה מהפרסומים, לממן את כל עלותו מהיצירה הישראלית המקורית ? 

אנו, איגוד היוצרים, מתקשר להבין מדוע היצירה המקורית הישראלית, גאוותו של עם ישראל בארץ ובעולם, צריכה להיות תמיד הקורבן בשל קושי מוסדות השידור הציבורי לנהל את תקציבם באופן ראוי