שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

נהלי ולוחות הזמנים לבחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת – 2019

הבחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת יתקיימו באסיפה הכללית שתתקיים ביום שישי ה 9.8.2019, בתאטרון תמונע.

אנו מביאים לפניכם נהלי הבחירות (אותם ניתן לקרוא כאן) ואת לוחות הזמנים לקראת הבחירות.

בהצלחה לכל המועמדים והמועמדות!

לוחות הזמנים של הבחירות:

 1. אישור נהלי הבחירות על ידי הועד המנהל של שח"ם - 5.6.2019.
 2. המועד האחרון לפרסום נהלי הבחירות באתר האינטרנט של שח"ם – 11.6.2019.
 3. המועד האחרון לערעור על נהלי הבחירות - 2.7.2019.
 4. המועד האחרון לפרסום החלטות בנוגע לערעור על נהלי הבחירות ופרסום נהלי הבחירות הסופיים (לאחר ערעורים) - 5.7.2019.
 5. תחילת הגשת מועמדות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת - 7.7.2019.
 6. המועד האחרון להגשת מועמדות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת - 28.7.2019.
 7. המועד האחרון לפרסום פרטי המועמדות והמועמדות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת לחברי שח"ם - 31.7.2019.
 8. המועד האחרון להעברת סרטונים לצורך הצגת עצמית באסיפה הכללית- 31.7.2019.
 9. המועד האחרון לשליחת בקשה למשקיף מטעם מועמד/ת בוועדת הקלפי - 4.8.2019.
 10. סגירת ספר חברי העמותה אשר זכאים לבחור בבחירות - 7.8.2019.
 11. מועד הבחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת (במסגרת האסיפה הכללית) - 9.8.2019.
 12. המועד האחרון לפרסום תוצאות הבחירות - 11.8.2019.
 13. המועד האחרון לערעור על תוצאות הבחירות - 15.8.2019.
 14. המועד האחרון להחלטת ועדת הבחירות בנוגע לערעור על תוצאות הבחירות (ככל שיהיו) -20.8.2019.
 15. מועד אחרון לפרסום תוצאות הבחירות הסופיות (לאחר ערעורים) - 29.8.2019.