שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

"תאטרון באר שבע המציא מעמד חדש של עובדים"

שח"ם תובע את תיאטרון באר שבע: שלמו לשחקנים את מלוא זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי הקיים בין הצדדים. אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: "תאטרון באר שבע המציא מעמד חדש – של עובדים המקבלים שכר בתלוש, ללא זכויות סוציאליות באמצעות הצמדת מילות הקסם "משתתף חופשי"

לאחר שהוכרז סכסוך עבודה בתאטרון באשר שבע בתחילת חודש פברואר בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים שכירים, ולאור כישלון המו"מ בין הצדדים, הוחלט על ידי השחקנים יחד עם הנהלת שח"ם כי תוגש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ליתן צו עשה המורה לתאטרון למלא אחר ההסכם הקיבוצי עליו חתומים הצדדים

הוגשה תביעה כנגד תאטרון באר שבע וזאת לאחר שב-30.1.19 הוכרז סכסוך עבודה בין הצדדים, לאחר כישלון במשא ומתן של שנה בין הצדדים, בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים.

התביעה הוגשה לאחר מספר ניסיונות ליישב את המחלוקת שבין הצדדים בהדברות. בכתב התביעה נכתב כי שח"ם דורש מבית המשפט להכיר בהסכם הקיבוצי בין הצדדים ולחייב את התאטרון לשלם את מלוא הזכויות לשחקנים כפי שהם נגזרים ממנו ביחס לתקופת העבר והעתיד.

שח"ם הינו ארגון השחקנים היציג של השחקנים השכירים בתיאטרון באר-שבע החל מה- 1.2.18. בין התאטרון לבין השחקנים קיים הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1.2.1998, לאחר מסירת הודעת התאגדות לתאטרון, נערכו מספר פגישות מו"מ בין נציגי שח"ם, וועד השחקנים לבין התאטרון לצורך חתימה על הסכם קיבוצי חדש. על נכונות שח"ם התאטרון הודיע כי אין בכוונתו להסכים למתווה העסקה.

השחקנים אשר הינם עובדים שכירים לכל דבר בתאטרון, ומקבלים תלושי שכר בכל חודש בגין העסקתם, הרי שבניגוד לחוק, השחקנים לא מקבלים כל תנאים סוציאליים מהתאטרון, כגון: הפרשות לפנסיה, פיצוי פיטורים, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, קרן השתלמות ועוד.  כמו כן, העסקת השחקנים נעשית בניגוד מוחלט להסכם הקיבוצי, כך שהשחקנים אינם מקבלים שכר בסיס ופרמיות על פעולות שביצעו, כפי שקבוע בהסכם הקיבוצי, אלא מקבלים סכום קבוע בגין כל הצגה, כך שלעיתים שכרם החודשי יכול להיות נמוך בהרבה משכר המינימום.

לאור כישלון המו"מ, החליט ועד הפעולה של השחקנים כי יוכרז סכסוך עבודה מיידי עם התאטרון.

אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: "שחקני תאטרון באר שבע, חלקם עובדים בתאטרון מעל עשר שנים, הפכו עם השנים לעובדים משוללי כל זכויות, ללא שכר מינימום, ללא הפרשות לפנסיה, ללא ימי חופשה ומחלה, זהו מצב שלא ניתן להשלים איתו ולא נשלים איתו. התאטרון המציא מעמד חדש – של עובדים המקבלים שכר בתלוש, ללא זכויות סוציאליות באמצעות הצמדת מילות הקסם "משתתף חופשי", אין תאטרון בלי שחקנים."

 

קרדיט תמונה: ויקיפדיה