שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

בשם האומנות וחופש הביטוי

כשם שעמדנו על זכותו של פסטיבל ירושלים להקרין סרט על יגאל עמיר, נעמוד גם על זכותם של פסטיבל דוקאביב ומפעל הפיס להעניק פרס לסרט על לאה צמל.

אנו בשח"ם - ארגון השחקנים בישראל, כחלק מאיגודי היוצרים בישראל, מבקש להביע את תמיכתנו במועצת הפיס לאומנות ותרבות, מתוך הוקרה למחויבותה ליצירה חופשית, פלורליסטית ונטולת אג'נדה פוליטית אחידה.

מכתב תמיכה נשלח אל פיס בתרבות