שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסוף לתנאי העסקה פוגעניים בתאטרונים?

שח"ם פנה במכתב נוקב לגב' גלית והבה שאשו, ראשת מנהל תרבות במשרד התרבות, לקראת החלת מבחני התמיכה לדרוש כי התאטרונים יעסיקו ביחסי עובד – מעביד את האמנים וכי על משרד התרבות חלה החובה לבחון את קיום מבחני התמיכה לעומק.

כפי שהודגש על פי בדיקה שנערכה על ידי שח"ם כבר היום עומדים תיאטרון החאן ותיאטרון גשר בתנאים מבחני התמיכה לשנת 2020. עוד צוין כי ישנם תאטרונים נוספים הפועלים על מנת לעמוד בתנאים והועלתה הדרישה לבחון כי תנאי העסקה אותם מקבלים האמנים אכן עומדים בתנאי החוק.

מכתב זה נשלח בהמשך לפעילות שח"ם בעקבות התיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות בתחום התאטרון עליו חתמה שרת התרבות והספורט ביום 27.5.2019, שח"ם – ארגון השחקנים בישראל פתח בהליך של מעקב וניטור. המבחנים קובעים כי תאטרון שיעסיק 90% (70% לתאטרונים קטנים) מהאומנים בו בשנת ההערכה ביחסי עובד ומעביד (אומנים לעניין זה הם - שחקנים, במאים, זמרים, רקדנים, מנהלי במה ומפעילי בובות שעובדים בתאטרון שלושה חודשים או למשך 10 הצגות לפחות), תגדל התמיכה בו ב 10%. המבחנים יחלו בדירוג החל מ-1.1.2020 (בשנים 20-21 מדובר על 60% מהאומנים ובשנת 22 80% מהאומנים).

בשח"ם נערכים ליישום מבחני התמיכה במספר דרכים: מעקב וניטור אלו תאטרונים בעומדים באחוזי ההעסקה האמורים ויהיו זכאים לקבל את התוספת; פרסום שמות התאטרונים שעומדים ושלא עומדים באחוזים האמורים והעברת המידע למשרד התרבות; מתן עזרה לתאטרון שזקוק לסיוע, יעוץ והכוונה ביישום המבחנים בהעסקת שחקנים (שהם רוב האומנים הפועלים בתאטרון) ביחסי עובד ומעביד.

כיום, רוב השחקנים המועסקים בישראל בתיאטרונים הנתמכים, מועסקים כפרילנסרים, ולפיכך אינם מקבלים הפרשות לפנסיה ולציפויי פיטורים, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, דמי נסיעות, פיצויי פיטורים ועוד.

להלן המכתב שנשלח: