שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

ישיבת ועד ראשונה; יו"ר שח"ם, אסתי זקהיים נבחרה לשנתיים נוספות וגיא לואל לסגנה

השחקנית אסתי זקהיים, נבחרה לכהן שנתיים נוספת כיושבת ראש ארגון השחקנים, השחקן גיא לואל נבחר לכהן שנתיים נוספת כסגן יושבת ראש ארגון השחקנים.

בפגישת הועד המנהל הראשונה של שח"ם, התקיימה הצבעה ונבחרה השחקנית אסתי זקהיים לשנתיים נוספות כיושבת ראש שח"ם, וגיא לואל לכהן כסגנה בשנתיים הקרובות.

בישיבה הראשונה והחגיגית נקבעו תוכניות עבודה ונבחרו צוותי עבודה ואנו יוצאים לדרך.

בהצלחה רבה לוועד החדש לשנה של הרבה עשייה.