שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

סקר לעוסקים בתחום הקולנוע, הטלוויזיה וההדמיה מטעם איגודי היוצרים

סקר לעוסקים בתחום הקולנוע, הטלוויזיה וההדמיה מטעם איגודי היוצרים

מצורף סקר חשוב שנועד לבחון את שוק העבודה של אנשי התעשייה, באמצעותו נוכל להסיק ולבחון דרכי פעולה ולקדם את מטרות האיגוד ומעמדכם כעוסקים בתחום.

מידע זה יעזור לנו כדי לקדם את המטרות המשותפות של איגודי היוצרים כשאנו ניצבים מול גופי רגולציה שונים ומוסדות מדינה.

השאלון סודי לגמרי, התשובות שתתנו לא יובילו אליכם והכל כדי שתוכלו לתת תשובות אמיתיות ככל שנית. 

למילוי הסקר: http://bit.ly/2pFMN63