שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

דיון ראשון בבית המשפט לענייני עבודה בבאר שבע

בחודש יוני הגיש שח"ם תביעה לבית הדין לעבודה בב"ש כנגד תאטרון ב"ש בבקשה לתשלום זכויות השחקנים כמסוכם בהסכם הקיבוצי הקיים בין הצדדים. אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם: "תאטרון באר שבע המציא מעמד חדש – של עובדים המקבלים שכר בתלוש, ללא זכויות סוציאליות באמצעות הצמדת מילות הקסם "משתתף חופשי"

לאחר שהוכרז סכסוך עבודה בתאטרון באשר שבע בתחילת חודש פברואר בעקבות אי כיבוד ההסכם הקיבוצי עליו חתום התאטרון ואי תשלום תנאים סוציאליים לשחקנים שכירים, ולאור כישלון המו"מ בין הצדדים, הוחלט על ידי השחקנים יחד עם הנהלת שח"ם כי תוגש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ליתן צו עשה המורה לתאטרון למלא אחר ההסכם הקיבוצי עליו חתומים הצדדים