שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

ריכוז תשלומים שנתי של שח"ם לשנת 2019

בתאריך ה 15/1/2020 ישלח  אליכם/ן למייל ריכוז התשלומים השנתי של שח"ם, עבור דמי חבר, סדנאות וצילומים מקצועיים.

אנו מזכירים לכם שכל ההוצאות שלכם/ן בשח"ם נחשבות כהוצאה מוכרת וניתן להגיש אותם לרואה חשבון.

בנוסף אנו מחדדים לכם/ן ששח"ם הינה עמותה רשומה (מלכ"ר) ולכן אנו לא מוציאים חשבונית מס, אלא ריכוז תשלומים עם כל מספרי הקבלות לשנת 2019