שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכונים לשחקנים בעקבות התפשטות הקורונה

שחקנים יקרים שלום,

אלו זמנים לא קלים לכולם, ונהלי משרד הבריאות בעניין הקורונה מתעדכנים כל העת, ובעקבותם הופעות רבות מתבטלות. 

 

בעקבות פניות שחקנים, אנו מתכבדים לעדכן, כי נכון להיום:

 

שכירים: ימי הבידוד ייחשבו כימי מחלה וישולמו כדין ו/או בהתאם להסכם הקיבוצי ו/או הסכם העסקה החל על השחקן. 

 

פרילנסרים: שחקן פרילנס שחל בעניינו צו ביטוח לאומי (קראו כאן פרטים נוספים), כלומר, נחתם עמו הסכם לתקופה של שלושה חודשים ומעלה, או 5 הופעות ומעלה (לרבות ימי צילום), אנו ממליצים לכל שחקן ושחקן לפנות אל המעסיק ולוודא, כי אכן מתבצעות עבורו ההפרשות לביטוח הלאומי, ויתכן ויהיה זכאי לתשלום מסוים מהביטוח הלאומי, ככל ובעתיד המדינה תשפה את המעסיקים או את השחקנים בעניין זה.

 

אנו פועלים יחד עם "להב - לשכת ארגוני העצמאיים" להסדרת הנושא. עם זאת, חשוב להגיד, כי ביטול עבודות של פרילנסרים היא בעיה רוחבית משקית, ואינה נוגעת לשחקנים בלבד אלא לכלל ציבור העצמאיים בישראל. 

 

לגבי כולם: ביטול הופעות בשל נגיף הקורונה נחשב, בשלב זה, כביטול עקב כוח עליון, והתשלום בגין הביטול ייעשה בהתאם להסכם ההתקשרות/הסכם העבודה/ההסכם הקיבוצי החל על כל אחת ואחד מכם.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת.

המחלקה המשפטית, שח"ם