שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אילו מסמכים יש להכין לתביעת דמי אבטלה – שאלות ותשובות

הבהרה - דף מידע זה מיועד לשחקנים בלבד! אין להשליך ממנו או להסיק מסקנות לכל משלח יד אחר. 

 

לאחר שנרשמת בלשכת התעסוקה ווידאתם שאתם אכן זכאים לקבל דמי אבטלה (בהתאם למה שכתוב כאן)  עכשיו אפשר להתפנות להכין את כל המסמכים לצורך התביעה ולאסוף אותם מכל המעסיקים.

אז איך מתחילים? חשוב לעבור ולסרוק את כל מי שהעסיק אתכם ב 6 עד 12 החודשים האחרונים (נקרא לתקופת הזמן הזאת – "התקופה הקובעת").

לצורך ההסברים נסווג את המעסיקים שלנו לפי שלושה סוגים:

 1. מי שהעסיק אותך כשכיר לכל והנפיק לך תלוש שכר, והתקימו יחסי עובד-מעביד, בתלוש השכר מופיעים רכיבים בשם: משכורת/שכר יסוד/שעות עבודה וכד' (ולא חייב בתחום המשחק, יכול גם כמזכיר, מתכנתת מחשבים או ביוכמאית במכון ויצמן) – נקרא לסוג הזה של מעסיק – "מעסיק בתלוש"
 2. מי שהעסיק אותך כאומן בהתאם לצו סיווג מעסיקים (מזכירים – הסכם לחמש הופעות אומנותיות לפחות ו/או שלושה חודשי העסקה – ראה כאן) כנגד קבלה / חשבונית / תיאום מס / שכר אומנים והפריש לך ביטוח לאומי – כמו שצריך – נקרא לסוג הזה של המעסיק – "מעסיק בחשבונית"
 3. מי שהעסיק אותך כאומן בהתאם לצו סיווג מעסיקים כנגד קבלה / חשבונית / תיאום מס / שכר אומנים אבל, בניגוד לחוק, לא הפריש לך ביטוח לאומי כמו שצריך ו/או לא מספק לך שום מסמך ולא משתף פעולה – נקרא לסוג הזה של מעסיק – "מעסיק שלא עומד בחוק". 

 

עכשיו, אחרי שהסברנו על כל הסוגים, נסביר מה המסמכים שצריך לאסוף בגין כל אחד מהמעסיקים הנ"ל בתקופה:

 

המסמכים שעליך לאסוף מכל ה"מעסיקים בתלוש" בתקופה הקובעת -

 1. תלושי שכר או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) מכל המעסיקים שלכם במהלך ששת החודשים האחרונים, להלן קישור לטופס.
 2. מכתב על פיטורין או על יציאה לחל"ת מהמעסיק תוך ציון שהדבר נובע ממגפת הקורונה.

 

המסמכים שעליך לאסוף מכל ה"מעסיקים בחשבונית" בתקופה הקובעת -

 1. אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514), להלן קישור לטופס.

ו/או

תלושים שכר מרצים / אומנים אשר הנפיק לך המעסיק על תקופת ההעסקה

ו/או

כל אסמכתא אחרת המעידה על כך שהמעסיק הפריש דמי ביטוח לאומי - חשוב להסביר על האסמכתא להיות מכל סוג כל עוד היא מסמך רשמי של המעסיק המפרט מה התשלומים בוצעו לשחקן בגין כל חודש עבודה בנפרד ופירוט כמה ניכו ביטוח לאומי ע"ח המעסיק וכמה ניכו לשחקן ביטוח לאומי על חשבון השחקן. 

אם המעסיק לסרב להעביר אסמכתא כלשהיא, יש לפעול כאילו מדובר ב"מעסיק שלא עומד בחוק" כמפורט בהמשך. 

 1. במידה ומדובר במעסיק שאתה עובד אצלו בפועל:

מכתב על יציאה לחל"ת תוך ציון שהדבר נובע ממגפת הקורונה.

ו/או

מכתב מהמעסיק על הפסקת עבודה או דחייתה, למכתב לדוגמה יש ללחוץ כאן

ו/או

במידה והמעסיק מסרב לתת מכתב על הפסקת עבודה או דחייתה, על השחקן לנסח מכתב בו הוא מצהיר על העבודות שהתבטלו לו, בעקבות מגפת הקורונה, בציון תאריכים מסודרים ופרטים מלאים של מקום העבודה. נוסח ההצהרה רשום בטופס 1516.

 1. במידה ומדובר במעסיק שאתה כבר לא עובד אצלו –

לא צריך לצרף כלום

 1. במידה ומדובר במעסיק שלא עבדת אצלו מעולם ועכשיו היית עתיד לעבוד אצלו (למשל הפקת טלוויזיה / קולנוע שבוטלה) -

מכתב מהמעסיק על הפסקת עבודה או דחייתה, למכתב לדוגמה יש ללחוץ כאן. 

ו/או

במידה והמעסיק מסרב לתת מכתב על הפסקת עבודה או דחייתה, על השחקן לנסח מכתב בו הוא מצהיר על העבודות שהתבטלו לו, בציון תאריכים מסודרים ופרטים מלאים של מקום העבודה.

חשוב להבהיר, בכל הנוגע למעסיק שלא עבדת אצלו מעולם - המסמכים האלו חשובים רק כדי להראות לביטוח הלאומי שהתבטלו לך עבודות, ואם אינם רלוונטיים לחישוב גובה דמי האבטלה עצמם. 

 

המסמכים שעליך לאסוף מכל ה"מעסיקים שלא עומדים בחוק" בתקופה הקובעת:

 1. הצהרת אומן התובע דמי אבטלה (בל/1516) עם פרטי התקופה שעבדת, המקומות שבהם עבדת וסיבת הפסקת העבודה (להלן קישור לטופס).
 2. צילום קבלות תוך ציון תאריכים מסודרים בהם בוצעה העבודה לכל קבלה ופרטים מלאים של מקום העבודה.
 3. מכתב בנוסח המצורף בגין כל מעסיקלהלן לינק
 4. הסכם התקשרות עם מזמין העבודה, כל מזמין עבודה ובלבד שההסכם נחתם או חודש לאחר ה 1.5.2018.
 5. מדבבים בלבד - יש לצרף עותק מהמכתב המופיע בקישור הזה

חשוב להגיד כי במקרה זה ביטוח לאומי ישלם לכם מקדמות על חשבון דמי האבטלה ובמקביל ייערך בירור מול אותו גורם על מנת לוודא שאכן מעמדכם הוא שכיר לפי חוק הביטוח הלאומי. כאשר המדיניות של ביטוח לאומי זה היא מקלה (לטובת השחקן).

 

מה זה בעצם אומר שאני מגיש בקשה בגין מעסיק שלא עומד בחוק, האם הוא יפגע?

חשוב להגיד כי במקרה זה ביטוח לאומי ישלם לכם מקדמות על חשבון דמי האבטלה ובמקביל ייערך בירור מול אותו גורם על מנת לוודא שאכן מעמדכם הוא שכיר לפי חוק הביטוח הלאומי. כאשר המדיניות של ביטוח לאומי זה היא מקלה (לטובת השחקן).

המעביד מפר החוק יעבור ביקורת ניכויים ויתכן שיידרש לשלם קנס לביטוח לאומי

 

יש לי הסכם מול מעסיק שלא עומד בחוק אבל לפני 1.5.18, אבל ההסכם הזה התחדש לאחר ה 1.5.2018 האם זה תופס?

כן, על פי ההנחיות המפורשות של הביטוח הלאומי, כל חוזה שמתחדש או מוארך, המשמעות היא שתנאי הצו כבר יכולו עליו, שכן לצדדים כבר קיימת האפשרות לשנות את ההסכם, ככל שהם היו מעוניינים בכך.

 

מה זה אומר שאני לא מדווח על הכנסה כי לא נעים מהמעסיק מפר החוק?

במקרה הזה אתה מפסיד פעמיים!

פעם אחת ההכנסה שלך מהמעסיק מפר החוק לא תכנס לחישוב דמי האבטלה (ככל שיש לך יותר הכנסות כך דמי האבטלה שלך עולים).

פעם שניה, ההכנסות שלך מהמעסיק מפר החוק יחשבו כהכנסות שלך כעצמאי והסכום הזה יקוזז לך מדמי האבטלה.

 

האם אני צריך לדווח ישירות לביטוח לאומי על מעסיק מפר חוק?

לא, בשביל זה יש את שח"ם, אפשר לדווח בעילום שם ואנחנו נדאג להעביר לביטוח הלאומי דיווח ללא פרטים מזהיםלינק לטופס דיווח.

עם זאת, אם אתה רוצה לקבל דמי אבטלה בגין עבודתך אצל המעסיק מפר החוק, עליך לדווח על עבודתך אצלו כאמור בהנחיות מעלה. 

 

אני פרילנס, עובד בחשבונית ובחוזה שלי כתוב ש"אין יחסי עובד ומעביד", בטוחים שהמעסיק אמור לשלם לי ביטוח לאומי ?

כן, חשוב להבין שיחסי עובד ומעביד כוללים דברים רבים שאינם קשורים לביטוח לאומי (פנסיה, פיצויים, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה וכיו"ב), ואילו החוק קובע מפורשות מה המקרים שצריך בהם להפריש ביטוח לאומי (רק ביטוח לאומי), והחוק גובר על כל הסכם. כך שאם העבודה שלך עומדת בתנאי צו ביטוח לאומי סיווג מעסיקים, חייבים להפריש לך ביטוח לאומי ואתה מקבל תנאים של שכיר בביטוח הלאומי. 

 

מה אני עושה במידה ויש לי יותר מ-5 מעסיקים שונים (מכל הסוגים) כאשר המגבלה שקיימת באתר הביטוח הלאומי למילוי מעסיקים היא 5?

יש להכין מכתב ובו יש לכתוב את כלל המעסיקים וכמובן לצרף את שאר המסמכים הנדרשים עבור כל מעסיק בטפסים נוספים אשר ניתן לצרך לבקשה. 

 

האם צריך למהר ולהגיש ?

לא, הזכאות שלכם לדמי אבטלה נכנסת לתוקפה לאחר 30 ימים מהרישום בלשכה. ואם כבר נרשמתם בלשכה אפשר לחכות ולנשום.

ולכן ההפך הוא הנכון - צריך לאסוף ולהכין את המסמכים בקנאות ובדייקנות ולהגיש הכל מסודר (ולצערנו, יש עכשיו לא מעט זמן פנוי), ואחרי שהכל מוכן ויש הכל והתייעצתם עם הרואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות שלכם ואיתנו– להגיש.

באופן כללי, חשבו להבין שאנחנו נמצאים בתקופה בו כמעט כל יום יש שינוי ולכן, גם את אתם חושבים שהכל מוכן, חכו קצת, תקראו, תבינו כדי שלא תפסידו כסף.

 

למה צריך לאסוף את כל המסמכים מכל המעסיקים?

התשובה פשוטה, ככל שתראי יותר הכנסות כשכיר (אצל כל סוגי המעסיקים), כך דמי האבטלה שלך יגדלו שכן הם מתבססים על גובה הכנסותיך בחודשים שקדמו לאבטלה.

ככל שלא תדווח על מעסיק שלך (מכל אחד משלושת הסוגים), ההכנסות ממנו יחשבו לך כהכנסות של עצמאי, ויפחיתו לך את דמי האבטלה.

לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב דמי האבטלה.

למידע נוסף על סכום הקצבה לחץ כאן.

 

עבדתי אצל מעסיק (לא משנה מאיזה סוג) וזה היה בעבר ואני לא צפוי לעבוד עמו בעתיד הקרוב, להגיש טפסים בגינו ?

כן, מכיוון שדמי האבטלה שתקבל מבוססים על הכנסות העבר, ללא קשר להכנסות העתיד, ולכן חשוב מאוד להכניס הכנסות אלו.

 

המעסיק שלי אמר לי שהוא משדר עבורי "טופס 100", מה זה אומר ומה עלי לעשות? 

טופס 100 הוא למעשה טופס שבמסגרתו המעביד משדר לביטוח לאומי את נתוני ההכנסות של כל השכירים (במקום שכל שכיר ישדר בעצמו או יקח בעצמו מהמעסיק). השידור הזה אינו מחליף תביעה מסודרת לדמי אבטלה שכל אחד צריך לעשות בעצמו. ומעבר לכך, חשוב להגיש גם מסמכים (בהתאם להוראות מעלה) עבור כלל המעסיקים האחרים. 

בשל התייעלות בהגשת תביעות האבטלה באתר הביטוח הלאומי, שונה הממשק של ההגשה כך שבעת ההגשה ממלאים את כלל הפרטים של כל מעסיק בנפרד -> עבור כל מעסיק בנפרד יהיה שאלון ובין השאלות השאלה - "האם שודר טופס 100 על ידי המעסיק?" -> במידה וכן לא תצטרכו לצרף מסמכים נוספים ודיי יהיה בטופס 100 ששודר על ידי מעסיק זה.

במידה ולא הוגש טופס 100 -> יש לבחור לא -> ואז יפתח שאלון ובו בין השאלות השאלה - יהיה "האם יש לך טופס 1514?" -> יש לבחור באפשרות הזו "כן" – גם אם אין בידכם את הטופס – שכן בחירה באפשרות זו פותחת, בסוף התהליך, אפשרות לצירוף מסמכים. בשלב זה כאמור יש לצרף את כלל המסמכים מהמעסיקים, בהתאם להנחיות שלנו. כמו כן, מומלץ לכתוב בהערות נוספות שאתם "מבקשים דמי אבטלה בהתאם לצו הביטוח לאומי סיווג מעסיקים".

 

מה אני עושה לגבי הכנסות ממעסיקים בעתיד שכבר יש לי איתם הופעות / ימי צילום / עבודה שנקבעה ועכשיו בוטלה? איך אני מקבל פיצוי על זה?

ההכנסות העתידיות שלך שהתבטלו אינן רלוונטיות לעניין חישוב דמי האבטלה שכן גובה דמי האבטלה מחושב על בסיס ההכנסות בתקופה הקובעת. לכן, מה שחשוב זה ההכנסות שלך בעבר שהגובה שלהן הוא הפיצוי שלך בהווה עתיד (וכמובן שיש מי שמרוויח מזה ויש מי שמפסיד).

 

לאחרונה אמר שר האוצר כי תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה תקוצר ל6 חודשים, מה זה בעצם אומר?

זה נכון, וזו בשורה של ממש, חלק מהמובטלים שבעבר לא היו זכאים לדמי אבטלה, יוכלו לקבל קצבה בזמן המשבר הנוכחי.  אם הוציאו אתכם לחל"ת או פיטרו אתכם לאחר ה-1.3.20, ויש לכם לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, תוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.

אם יש לכם רק 6 חודשי עבודה תוכלו לקבל דמי אבטלה למשך מחצית מימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה. לדוגמה, אם מי שיש לו 12 חודשי עבודה זכאי ל-100 ימי אבטלה, מי שיש לו 6 חודשים יהיה זכאי ל-50 יום.

 

הייתי בחופשת לידה/ חזרתי מחופשת לידה / אני בחופשת לידה, מה עלי לעשות והאם אני זכאית לדמי אבטלה?

זאת שאלה רחבה מאוד, ניתן לקרוא על זה בהרחבה באתר הביטוח הלאומי

 

מה זה אומר לגבי גובה דמי האבטלה?

אין קשר בין תקופת האכשרה לגובה דמי האבטלה!

גובה דמי האבטלה נקבע על בסיס המשכורות והאסמכתאות שהצגת כשכירים (מכל סוג של מעסיק) בששת החודשים האחרונים. אין קשר בין תקופת האכשרה (שלמעשה מהווה תנאי לקבלת דמי אבטלה) לגובה דמי האבטלה שתקבל. כך למשל, אם תציג רק 4 חודשים עבודה מששת החודשים האחרונים – תקבל פחות דמי אבטלה! ולכן, ההמלצה שלנו היא בכל מקרה להגיש כמה שיותר אסמכתאות (מכל סוג של מעסיק ובהתאם לחוק) עבור ששת החודשים האחרונים.

 

האם תמלוגים מאשכולות נחשבות כהכנסות שאני זכאי עליהם כתמלוגים מביטוח לאומי?

לא, תמלוגים מכל סוג, לרבות מחברת אשכולות נחשבות כהכנסה שלך כעצמאי לעניין ביטוח לאומי.

 

למי פונים אם יש לי שאלות?

בכל שאלה ניתן לפנות לשח"ם במייל: [email protected]

שאלות יענו רק משחקנים חברי שח"ם ומאלו בלבד 

בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה בטלפון: 9687* או 077-2718800.

בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות למוקד הביטוח הלאומי 6050* או לשלוח פנייה מקוונת ישירות לסניף שלך.

דרכי פניה לביטוח הלאומי, לחצו כאן: http://bit.ly/2w6Ltg3

 

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "היעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, היעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.