שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מענק פיצוי לעצמאים - מידע חשוב

מה הם תנאי הסף לקבלת המענק? 

1. העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד. אנשים העובדים שכר אמנים, חברות, עמותות, בעלי שליטה הם מחוץ לתוכנית.

2. גיל העוסק 20 שנים לפחות.

3. העוסק נכנס לאזור האישי באתר מס הכנסה והצהיר על שני הדברים הבאים:

  • העסק היה פעיל ביום 29/02/20 ,
  • שהוא מעריך/ה, שבחודשים מרץ ואפריל 2020 , תהיה לו/ה ירידה במחזור העסקאות ב 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ ואפריל 2019). ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור ,יידרש העוסק להחזיר את המענק

4. סך הכנסתו החייבת והפטורה מכל המקורות של העוסק בשנת 2018 לא עלתה על 240,000 ₪ ברוטו לשנה. לעניין זה הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם.

5. מי שסך הכנסתו בשנת 2018 עלה על 192,000 ₪ והיה עד לסך של 240,000 ₪ יקבל מענק מופחת כמתואר בהמשך.

6. סך הכנסות משק הבית (בעל + אישה) לא עלו על 340,000 ₪ ברוטו בשנת 2018 . כך לדוגמא: עצמאי, שמרוויח 10,000 ₪ ברוטו ובת זוגו שכירה, המרוויחה 20,000 ₪ ברוטו לחודש (כולל שווי רכב וכיו"ב) לא תהיה זכאית לפיצוי, מאחר וההכנסה השנתית הכוללת של התא המשפחתי היא מעל 340,000 .₪

7. העוסק הגיש דו"חות 2018 ואם החל לפעול ב - 2019, עליו להגיש דו"ח 2019 בתוך שלושה חודשים. עם קבלת הדו"ח יתקבל הפיצוי מרשות המיסים, בתנאי שעמד בקריטריונים. כל זאת בתנאי, שהעסק היה פעיל בחודשים מרץ ואפריל 2019.

מה אני עושה גובה המחזור שלי לא ירד ב 25% מכיוון שאני מקבל הרבה תשלומים בשוטף+

הבעיה הזאת היא בעיה של כלל המשק (לא רק של השחקנים), מטפלים בה לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס. לא יקרה כלום אם תגישו בסוף 2020 את הדו"ח השנתי ותאלצו להחזיר את המענק. 

מה גובה המענק בפעימה הראשונה?

1. עוסק, שסך הכנסתו בשנת 2018 לא עלה על 192,000 ,₪ זכאי לקבל מענק של 6,000 ₪ ועד לתקרה של 65% מהכנסתו מעסק ומשלח יד כנמוך! – כך לדוגמא עוסק, שעמד בכל הקריטריונים ושהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 16,000 ₪ בחודש, יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של 6,000 ,₪ ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 7,000 ₪ בלבד, יהיה זכאי למענק בסך של 4,550 ₪ בלבד.

2. לעוסק, שסך הכנסתו לפי דו"ח 2018 הייתה בין 192,000 ₪ ל 240,000 ₪, קרי הכנסה חודשית ברוטו בסך שבין 16,000 ₪ ל 20,000 ₪, גובה המענק יורד עד ל – 3,000 ₪ בהתאמה.

3. בני זוג עצמאיים זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת סך ההכנסות האישיות - שלו, ובכפוף לתקרת סך הכנסות התא המשפחתי, כאמור לעיל.

 

מתי יתקבל הכסף של הפעימה הראשונה?

ציבור העוסקים הזכאים אמור לקבל את הפיצוי עד ליום 7.4.2020 ובתנאי שנכנסו לאזור האישי והצהירו על האמור בסעיף א 3 .

 

מה גובה המענק בפעימה השנייה?

1 . בפעימה זו גובה הפיצוי המקסימאלי יהיה 8,000 .₪

2 . הקריטריונים בשלב זה זהים לאלו שבפעימה הראשונה ולמעט החודשים לגביהם תערך השוואת מחזורים.

3 . השוואת המחזורים תערך בין החודשים מאי ויוני 2020 לחודשים מאי ויוני 2019. העוסק יהיה זכאי לפיצוי רק במידה ותהיה ירידה במחזורי העסקאות בין התקופות בשיעור של 25% לפחות. ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור יידרש העוסק להחזיר את המענק.

4 . בעליו של עסק, שנפתח החל מהראשון ביוני 2019 , לא זכאי לפיצוי ככל שהמענק יתאחר בפעימה השנייה יתארכו בהתאמה המועדים לעיל.

 

מתי יתקבל הכסף של הפעימה השניה?

לפי פרסומי משרד האוצר - המענק ישולם בתחילת חודש מאי.

 

איך מקבלים את הכסף?

נכנסים ללינק הבא וממלאים את הפרטים

יש הגשת הבקשה יש להכנס לאתר רשות המסים ולבצע רישום ולקבל סיסמת כניסה לאזור האישי, להלן קישור לרישום.

להלן מדריך לרישום באזור האישי באדיבות לשכת יועצי המס.

 

 

הגשתי תביעת לדמי אבטלה דרך אתר הביטוח לאומי, כי אני שכיר, זה מונע ממני להגיש? 

חשוב להבין, אין קשר בין המענק האמור (שמוענק על ידי מס הכנסה) לבין דמי אבטלה, אשר להם זכאים כשכירים ומוענקים על ידי הביטוח הלאומי. אין מניעה להגיש גן וגם, יתכן שהדברים יתקזזו בעתיד, אך כרגע המלצתינו היא להגיש.

 

ניתן לצפות במצגת הבאה שמדגימה כיצד מגישים בקשה למענק 

 

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "היעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, היעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.