שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הנחיות המלהקים והמלהקות לניהול אודישנים בימים אלו

להלן הנחיות אשר הוציאו המלהקות והמלהקים בנוגע לניהול אודישנים בימים אלו.

אנחנו מודים למלהקות על הגמישות ומבקשים לשתף פעולה עם הכללים הבאים במסגרתם יעשה מאמץ ללהק על פי אודישנים מצולמים וזום ולהימנע ככל האפשר ממפגשים אישיים בתקופה הקרובה:

שלב א יהיה אודישן מצולם או בזום בלבד

קולבקים יתקיימו בזום. זימון למפגש אישי בשלב זה יתקיים רק לאחר מיצוי אפשרות לקיחת ההחלטה לגבי ליהוק השחקן/ית על פי הקולבק בזום.

למצ'ינג ימצאו פתרונות אשר ישמרו באופן מירבי על בריאות העוסקים בדבר (מדידת חום, אלכוג'ל, חיטוי ריהוט, מרחק חברתי, מסיכות על פני הבוחנים)

כדי להימנע מהמתנה בחללים קטנים אנחנו נדאג לרווח את זמני ההגעה של השחקנים לקולבקים ו/או מצ'ינג ונבקש לא להמתין בחדר ההמתנה אלא רק חמש דקות לפני תחילת האודישן

ישנה הבטחה מקרב המלהקות כי לא יופעל לחץ על שחקנים להגיע לחדר האודישנים בשלבים הראשונים של הליהוק. יעשה מאמץ מצד המלהקות ככל האפשר לשמור על קיום אודישנים מקוונים מבלי לפגוע בסיכוייהם של שחקנים לקבל תפקידים.