שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

קרן סיוע לאמנים נזקקים של קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. המענקים במועד זה (מאי 2020), בסך 3 מליון ש"ח, הוקצבו ע"י משרד התרבות והספורט.

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר. הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשות הקרן.

בשל משבר הקורונה משרד התרבות והספורט החליט להקציב במועד זה סך של 3 מיליון ש"ח עבור מענקי תמיכה מהקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן.  הגשת הבקשות במועד זה לקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן היא באמצעות הדוא"ל בלבד, כולל סריקות כל המסמכים הנלווים הנדרשים לבקשה (וזאת בקובץ מחשב מאוחד יחיד בפורמט PDF, שגודלו המקסימלי הוא 8 מגה-בייט).

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עד להודעה חדשה, אין קבלת קהל במשרדי קרן רבינוביץ לאמנויות, וההתקשורת עם הקרן היא באמצעות דוא"ל או טלפון בלבד, לא ניתן להגיש לקרן חומרים באופן פיזי במשרדיה.

ניתן להגיש לקרן בקשות למענקים עד ליום שלישי 12.5.2020 בשעה 14:00.

בקשות ניתן להעביר אך ורק באופן מקוון לכתובת הדוא"ל הבאה: [email protected].

על הבקשות להיות נתמכות ע"י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן
שאלון לתמיכה בבקשה, נהלי הקרן או כל מידע אחר הנוגע לחלוקת מענקים וכן להגשת הבקשה
ניתן למצוא בתחתית דף זה.

טל' לשאלות: 03-5255020

טופס בקשה למענק ושאלון לתמיכה בבקשה

רשאים להגיש בקשה למענק רק אומנים העומדים במכלול התנאים הבאים:

  1. האמן הינו אזרח ותושב ישראל.
  2. גילו של האמן הוא 40 שנה לפחות.
  3. האמן תרם תרומה משמעותית לחיי התרבות ו/או האמנות בישראל, על פי קביעת ועדת ההיגוי. לעניין זה יובאו בחשבון, בין היתר, עשייתו האמנותית של האמן, משך הפעילות, החשיפה של הפעילות, תרומתו לחיי התרבות והאמנות וכיוצא בזה.
  4. מצבו הכלכלי של האמן קשה ומצריך סיוע, לפי שיקול דעת וועדת ההיגוי.
  5. במקרה של שני בני זוג המנהלים משק בית משותף, רק אחד מהם רשאי להגיש בקשת סיוע באותה שנה.
  6. לאמן חשבון בנק (עו"ש) פעיל בבנק ישראלי.

לקריאה מלאה של תקנון הקרן.