שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

חזרה לשגרה: הגענו להסכמות לעניין עבודה של הפקות קולנוע וטלוויזיה בצל הקורונה

בימים אלה, בהם משבר הקורונה עדיין פוקד אותנו - פעלנו מול איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה על מנת להקל עליהם כך שיוכלו לחדש את הצילומים ומצד שני להגן ולשמור על זכויות השחקנים, הכל תחת המגבלות הקיימות. 

הסעיפים שהתווספו להסכמים מתייחסים אך ורק לתקופה של עד  חודש מרץ 2021 כולל, ואלה יצורפו לחוזים האישיים של השחקנים:  

  1. השחקן מחויב להישמע להנחיות איש הצוות הממונה מטעם ההפקה להתמודדות עם הקורונה.
  2. השחקן יצהיר בכתב בתחילת כל יום עבודה כי אינו חולה ויעבור בדיקת חום. במידה ויש לשחקן מעל 38 (להלן: "חום גבוה") המפיק או מי מטעמו רשאים לבטל את המשך השתתפות השחקן ביום הצילום וזה לא יהיה רשאי לדרוש תשלום ו/או פיצויים על יום/ ימי הצילום בהם לא השתתף.
  3. במידה וההפקה הופסקה ו/או בוטלה מסיבות שאינן בשליטת המפיק הקשורות לנגיף הקורונה, לרבות סגר, איש צוות/שחקן הנדרש להיכנס לבידוד, הנחיות ממשלה או כל דבר אחר (להלן: "מגבלות הקורונה"), השחקן יהיה זכאי לכל הזכויות עבור עבודתו בימי הצילום בהם השתתף בפועל. לשחקן לא תהיה כל זכות לתשלום ו/או פיצויים ו/או כל דרישה אחרת מהמפיק עבור ימי צילום שנדחו/בוטלו בעקבות מגבלות הקורונה.
  4. במידה והשחקן חלה או נכנס להסגר לבדו, המפיק רשאי לדחות ו/או לבטל את ימי הצילום של השחקן ושל שחקנים ובלבד שיום/ימי הצילום אינם יכולים להתקיים בעקבות מחלת / הסגר השחקן

    לקריאת ההסכם לחצו כאן
    *בהסכם מצוינים חודשים אוקטובר ונובמבר- אך תוקף ההסכמות הוארך עד חודש מרץ 2021