שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

הסכם היסטורי נחתם עם תאטרון הבימה

לאחר מאבק ממושך של ארגון השחקנים שח"ם, נחתם הסכם עם "הבימה" אשר מסדיר את מעמדם של כ-100 שחקנים פרילאנסרים בתאטרון

מרכז פעילות שחם אורי רשטיק: "נוכחנו שוב עד כמה שחקנים חשופים לאובדן הכנסה וזקוקים לזכויות סוציאליות והגנה מלאה".

ארגון השחקנים שח"ם חתם על הסכם חדש עם הנהלת תאטרון "הבימה", לפיו שחקני התיאטרון אשר היו מועסקים עד היום כפרילנסרים, יזכו לתנאים סוציאליים מלאים. בין היתר, נקבע כי כל השחקנים בתיאטרון יהיו זכאים להפרשות לקרן פנסיה החל מן היום הראשון, תשלום עבור פיצויים, ימי חופשה והבטחת שכר ראוי לתקופות של חזרות.

ההסכם, אשר הושג לאחר מו"מ עם ההנהלה החדשה אשר מונתה לתיאטרון, עמד להיחתם עוד בטרם פרץ משבר הקורונה. דחייתו עקב המשבר רק העצימה את נחיצותו, כאשר רבים מתעשיית התרבות מצאו עצמם מובטלים, ללא רשת ביטחון כלכלית וללא יכולת לצפות את מועד חזרתם לעבודה.

"בתקופה האחרונה נוכחנו שוב עד כמה שחקנים חשופים לאובדן הכנסה וזקוקים לזכויות סוציאליות והגנה מלאה" אמר אורי רשטיק, מרכז פעילות שח"ם "זה הסכם היסטורי עבור השחקנים. אנו גאים ושמחים בהשגתו ומקווים שתאטראות נוספים יבינו את חשיבותו ויחליטו להצטרף גם הם."

"הבימה" הוא התאטרון הראשון לאמץ מודל זה של העסקה ישירה, המתחייב להעסיק את כל שחקניו ביחסי עובד ומעביד. עד כה, חלק משחקני התאטרון היו חתומים בהסכם קיבוצי, אשר ממנו נגזרו זכויותיהם ושאר השחקנים השתכרו כפרילאנסרים. בזכות ההסכם, קרוב ל-100 שחקנים של התיאטרון יהפכו לעובדים בעלי זכויות סוציאליות מלאות.

ההסכם הוא הישג אדיר במאבק ממושך שמנהל ארגון שח"ם על תנאי ההעסקה של שחקנים המוגדרים פרילאנסרים בתאטראות. שחקנים אלו הוחתמו לעיתים קרובות על חוזים דרקוניים אשר שללו יחסי עובד־מעביד עם התאטרון ופגעו בזכויות רבות.

אנחנו מודים להנהלת הבימה שבחרו בנורמות העסקה ראויות בגלל ולמרות האתגרים אשר מציבה התקופה. וקוראים ליתר התאטרונים לנהוג באופן דומה.

לנספח ההסכם המלא היכנסו כאן