שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

שח״ם מברכת על ההחלטה של קבינט הקורונה

שח״ם מברכת על ההחלטה של קבינט הקורונה לפתוח אולמות עד 250 מקומות ובאישור מנכ״ל משרד התרבות עד 500 איש.

אנו מודים לשר התרבות והספורט חילי טרופר על מאמציו לפתיחת עולם התרבות, ומצפים לפתיחתם  של התיאטרונים ולהחזרתם המלאה של שחקני התיאטרון ופועלי התרבות לעבודה בהתאם למתווה הכלכלי המחייב החזרת עובדים.

שחקני ושחקניות ישראל מתרגשים ומצפים לעלות חזרה לבמות ולהעניק לחברה הישראלית הפוגה, תרבות ובידור בתקופה קשה זאת.

יש לנו עוד דרך ארוכה לשיקום עולם התרבות, לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נגשים את המטרות אשר הצבנו לנו:  https://bit.ly/37dHFYk