שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

דיון ראשון בתביעתם של כמה בעלי מניות ב"אשכולות"

בדיון שנערך הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבקשה שהגישה שח"ם יחד עם בעלי מניות באשכולות כנגד הנהלת אשכולות לקבלת מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת, הציע כבוד השופט חאלד כבוב, כי לאור הטענות והאופי הציבורי של ההליך בעל חשיבות לציבור גדול של האומנים, נכון לנסות לגשר על המחלוקות.

בהסכמת הצדדים מונתה נשיאת בית המשפט המחוזי בדימוס הילה גרסטלר כמגשרת.

אנו תקווה שלטובת ציבור האומנים המבצעים ולטובת שחקני המסך שהנהלת אשכולות תגיע לגישור בנפש חפצה על מנת לפעול לשקיפות.

לדיון התייצבו כ100 אמנים שהנושא בנפשם ואנו רואים בכך ביטוי מובהק למטרה החשובה שלשמה פעלנו ואנו פועלים.

שחם והאמנים יוצגו על ידי עורכי הדין זוהר לנדה, אייל נחשון ומיכאל דובין ממשרד ברנע ג'פה לנדה.

אשכולות יוצגה על ידי עורכי הדין אבי אורדו וגיא ורהטהים ממשרד ש. הורוביץ