שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פורום עצמאים חדש הוקם על מנת להעניק רשת ביטחון סוציאלי לכלל העצמאים בישראל

לפני זמן קצר הכריז ארנון בן דוד, יו"ר ההסתדרות, על פתיחת פורום העצמאים בהסתדרות שיפעל להעניק  רשת ביטחון סוציאלי לכלל העצמאים בישראל. מבין המייסדים - אסתי זקהיים, יו"ר שח"ם - ארגון השחקנים בישראל, בראש הפורום יעמוד מפיק אירועי התרבות ואיש העסקים רמי בז'ה. עם מייסדי הפורום נמנים גם גיל חובב, דדי סויסה, דורון (קופי) עציוני, אלי לוי, משה דץ, מודי פרי, שבתאי מיכאל ומיקי דה פז.

הפורום הושק באירוע מצומצם שהתקיים בבית ההסתדרות בנוכחות אישים בולטים מהמגזר העסקי וממאבק העצמאים.


יו"ר ההסתדרות בר-דוד אמר בהשקת הפורום: "החלטנו להקים את פורום העצמאים ולתת להם גג, כל זה בשיתוף פעולה עם ארגוני המעסיקים. לא נגבה דמי חבר, אלא רק נפתח את הבית הזה כלפיכם העצמאים, בשבילכם, כדי לתת מהניסיון, מהעוצמה שלנו ומהיכולת שלנו לעזור לכם, לא רק בקורונה אלא גם לטווח ארוך".