שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

פתיחת היכלי התרבות והאומנויות ברשויות המקומיות - צעד מבורך

בעקבות תיקון החקיקה מיום ה-10.8.20 המאפשר קיום אירועי תרבות בהיכלי התרבות והאומנויות ברשויות המקומיות, אנו בשח"ם מחזקים את ידיהם של כל העוסקים במלאכת פתיחת מוסדות והיכלי התרבות. אין כל הבדל בין אולם תרבות לבין מטוס מלא באנשים - חייבים לפתוח את עולם התרבות. 

לקריאת המכתב המלא שנשלח על ידי מרכז השלטון המקומי, מרכז מועצות אזוריות, איגוד מנהלי התרבות - היכנסו כאן

בתמונה הראשית: היכל התרבות בתל אביב, ויקיפדיה