שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

קבלת שכר והמשך קבלת דמי אבטלה

האם ניתן לקבל שכר (כשכיר או כעצמאי) בזמן שאני מקבל דמי אבטלה מבלי שדמי האבטלה שלי יפגעו?

כן, במידה ואתה עובד באופן חלקי, ניתן להמשיך לקבל דמי אבטלה (באופן יחסי) בהתאם לכללים המפורטים מטה.

 

אם מקום העבודה שלי (למשל תאטרון הסכם קיבוצי) רוצה להחזיר אותי למשרה חלקית, האם אמשיך לקבל דמי אבטלה חלקיים?

לא, במצב כזה אם תחזור לעבודה לא תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה. ניתן לחזור לעבודה ולשוב שוב לחל"ת. כאן ניתן לקרוא הנחיות לעניין זה. 

 

הכנסה מעבודה כשכיר (ביחסי עובד מעביד או על פי צו סיווג מעסיקים) - אצל מעסיק שאינו המעסיק הקודם והמרכזי שלי בזמן קבלת דמי אבטלה.

אם אתה עובד כשכיר (ביחסי עובד מעביד או על פי צו סיווג מעסיקים) בתקופת קבלת דמי אבטלה, אצל מעסיק שלא עבדת אצלו עם פרוץ משבר הקורונה או שלא עבדת אצלו באופן קבוע ובלעדי בעבר תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה. הכנסתך מעבודה תופחת מדמי האבטלה כך:

חישוב השכר היומי הממוצע מעבודה -  מחלקים את השכר הברוטו החודשי שלך (השכר הכולל אותו קיבלתי בתלוש ו/או לסכום הכולל אשר הוצאת בחשבונית בלי חלק המע"מ, במידה ועבדת על פי צו סיווג מעסיקים).  במספר הימים שבהם עבדת. לדוגמה: אם בחודש שבו אתה מקבל דמי אבטלה עבדת 3 ימים בשכר של 1,200 ₪ בסה"כ, אזי השכר היומי הממוצע שלך הוא 400 ש"ח. לאחר מכן מתבצעת הפחתת השכר היומי מהקצבה היומית (אם השכר היומי הממוצע שלך נמוך מדמי האבטלה ליום, תקבל את ההפרש ביניהם, ואם השכר היומי הממוצע גבוה מדמי האבטלה, לא תקבל דמי אבטלה עבור הימים בהם עבדת). 

לדוגמה: אם אתה מקבל דמי אבטלה ליום בסכום של 300 ש"ח ועבדת בשכר יומי ממוצע של 250 ₪, אז בימים בהם עבדת תקבל דמי אבטלה בסכום של 50 ש"ח ליום, ובשאר ימי האבטלה בחודש תקבל דמי אבטלה מלאים בסכום של 300 ש"ח ליום.

אם עבדת מספר ימים בודדים בחודש, וההכנסה בהם הייתה נמוכה מדמי האבטלה ליום, תוכל לבקש משירות התעסוקה שלא ירשמו לך ימי אבטלה בימים אלו. כך תקבל דמי אבטלה רק עבור הימים שבהם אתה לא עובד, ולא ינוכו לך מדמי האבטלה הכנסות מעבודה.

אז איך מדווחים על כל הדברים האלו לביטוח לאומי? 

קרא כאן בהרחבה 

 

הכנסה מעבודה כעצמאי

אם אתה עובד כעצמאי (ולא בהתאם לצו סיווג מעסיקים) בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה זו.

ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים. החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לך ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה (למידע נוסף על גובה ההכנסות שלך ועל השומה שלך יש לפנות לרואה החשבון או יועץ המס שלך).

מדמי האבטלה תנוכה הכנסתך מעבודה עצמאית כך:


חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה השנתית שלך מעבודה כעצמאי מחלקים ב-12, ואת התוצאה המתקבלת מחלקים ב-30.

הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממוצעת שלך גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא תקבל דמי אבטלה.

לכן בכל מקרה בו אתה יכול לקבל תלוש ולהיות מוכר בהתאם לצו סיווג מעסיקים חשוב שתתעקש על זה כך!

 

מה לגבי מעסיקים שעבדתי אצלם באופן קבוע בעבר?

לא תוכל לעבוד אצל המעסיק הקבוע אצלך (למשל תאטרון שמעסיק אותך באופן קבוע ביחסי עובד ומעביד) בזמן החל"ת ולקבל דמי אבטלה, גם אם מדובר בימים בודדים. במידה ומעסיק כזה מחזיר אותך לעבודה לתקופה מוגבלת יש לפעול בהתאם לאמור כאן.

מה קורה אם הפסיקו לשלם דמי אבטלה או שקיזזו לי סכום מדמי האבטלה שהייתי זכאי להם מסיבה לא ברורה או לא מוצדקת?

קודם כל, והכי חשוב, מגישים פניה באזור האישי באתר הביטוח הלאומי ומפרטים מה הבעיה ומדוע את/ה חושב/ת שישנה שגיאה (נרשמים לאזור השירות האישי, אם אתה לא רשום – כאן).

שנית, יש למלא את טופס דיווח על הפסקת תשלום דמי אבטלה / דרישה להחזר מביטוח לאומי שהכנו עבור חברי שח"ם. הטופס הזה נועד להעביר דיווחים לביטוח הלאומי לאחר הגשת תביעה לביטוח לאומי ולאחר שהתחלת לקבל דמי אבטלה וכעת הביטוח הלאומי הפסיק לשלם דמי אבטלה ו/או ביקש ממך להחזיר סכומים הנוגעים לדמי האבטלה באופן שלטעמך אינו מוצדק.

עד היום לא הגשתי תביעה לדמי אבטלה, אני עדיין יכול/ה?

בהחלט כן! את/ה יכול/ה לראות כאן את כל המידע  הנדרש ולפנות אלינו בכל דבר ועניין.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל [email protected]

הבהרה - האמור במידע ו/או ביעוץ ו/או במסמכים (להלן: "הייעוץ") אשר מעניק שח"ם אינו מהווה תחליף להתייעצות ו/או עבודה מול רואה חשבון/מנהל חשבונות/יועץ מס מטעם השכיר ואינו מהווה תחליף למידע המפורסם באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, הייעוץ אינו מהווה יעוץ משפטי, ולא תחול על שח"ם ו/או מי מטעמו, אחריות כלשהיא באשר לו.