שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

בשורה משמחת עבור שחקני הבימה

שחקניות ושחקנים יקרים,

אנו שמחים לעדכן, כי לאחר מו"מ שהתקיים עם הנהלת הבימה, הגענו להסכמות באשר לחזרה לפעילות בצל הקורונה.

מצ"ב הנספח הכולל את ההסכמות אשר יהווה חלק מהסכם העבודה/הסכם ההתקשרות הקיים לכם עם התיאטרון, ויאפשר למי שיחתום עליו לשוב לעבודה תוך שהתמורה שתשולם לא תפחת מדמי האבטלה אותם אתם מקבלים מהביטוח הלאומי.

ואלה עיקרי ההסכמות:

א. לשחקני להקה ישלם התיאטרון שכר בסיס על פי הגבוה מבין הבאים:

  1. שיעור של 70% מהשכר הרגיל, בצירוף פרמיות מלאות (100%) ו"המענק" כהגדרתו להלן.
  2. 5,300 ₪ בצירוף פרמיות מלאות (100%).
  3. גובה דמי האבטלה החודשיים (גובה דמי האבטלה היומי * 26)  בצירוף פרמיות מלאות (100%).

ב. לשחקנים פר הצגה ישלם התיאטרון שכר בסיס על פי הגבוה מבין הבאים:

  1. סך השכר לו אתם זכאים על פי הסכם ההעסקה האישי שלכם.
  2. 5,300 ₪ בצירוף פרמיות מלאות (100%).
  3. גובה דמי האבטלה החודשיים (גובה דמי האבטלה היומי * 26)  בצירוף פרמיות מלאות (100%).

ג.  גם לשחקני להקה וגם לשחקני פר הצגה ישולם מענק בסך 1,000 ₪ ברוטו.

ד. בתלוש יצוינו מספר הימים שעבדתם בפועל - וזאת על מנת שאם וכאשר תשובו לחל"ת – לא יפגע סכום דמי האבטלה המגיע לכם מהביטוח הלאומי.

להורדת הנספח היכנסו כאן