שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

החל רישום בקשות למענקי יולי - אוגוסט 2020

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי יולי-אוגוסט 2020. עסקים שהייתה להם ירידה במחזור של לפחות 40% יכולים להגיש בקשות - עבור מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ועבור מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪

 

היום (יום ה') נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

 

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה – המענק הינו בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019,לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).

את הבקשה לקבלת מענק יכולים להגיש עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה, שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ₪, וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש"ח.

את הבקשה למענק ניתן להגיש מהיום (10 בספטמבר 2020) ועד 15 בדצמבר 2020. 

 

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ - את הבקשה למענק יכולים להגיש עצמאים יחידים, שחלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל-25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 ₪ כמפורט:

  • עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.
  • 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.
  • 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

 

גם עצמאים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר או פברואר 2020, יכולים להגיש במסגרת זו בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעוסק פטור יעמוד על 3,000 ₪, וסכום המענק לעוסק מורשה יעמוד על 4,000 ₪.

 

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף, יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים שתיפתח בימים הקרובים.

 

להגשת הבקשה: https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html