שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון הנחיות לקיום פעילויות בתחום התרבות

עדכון הנחיות משרד התרבות והספורט בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות, לתקופה שבין התאריכים: 25.9.2020 ל-10.10.2020.


הפעולות המאושרות:

1. פעילות מוסדות תרבות

גם בתקופת הסגר הנוכחי מותרת פעילות שידור וצילום יצירות תרבות, לצורך שידור החוסה תחת "שירותי שידורים" המוכרים כמקומות עבודה חיוניים. בהתאם.

-  הפעילות תתקיים ללא קהל.

-  הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.

-  כל פעילות כאמור לעיל תתבצע בהתאם להגבלות על התקהלות מותרת במבנה או בשטח פתוח, ובכפוף להוראות התו הסגול למקומות עבודה פתוחים לציבור, או בכפוף להוראות התו הסגול למקומות עבודה.

-  במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט ככל שמגע כאמור הכרחי לביצוע הפעילות). פרט למגע הכרחי יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין המשתתפים.2. פעילות במוסדות תרבות לצורך תחזוקה

 - מותרת פעילות במוסדות תרבות לשם תחזוקת המקום, לרבות במוזיאונים המוכרים לפי חוק המוזיאונים.


 למסמך המלא לחצו כאן


למען הסר ספק, האמור במכתב זה נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות תרבות, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים ובהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת