שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים עצמאיים

רשות המסים אישרה מתן מענקי סיוע עבור נשים עצמאיות שילדו בשנת 2019 והיו בחופשת לידה ולאנשי מילואים שהיו בשירות באותה השנה, לצורך קבלת מענק קורונה.

נשים בהריון: עוסקת עצמאית שהייתה לה פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון, נקבע שתוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון במהלכו נרשמה ירידה בהכנסות. 

משרתי מילואים: עוסק עצמאי שלא עבד 7 ימים או יותר בשל שירות מילואים בצה״ל, נקבע שיוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים תקופת פעילותו מיום 1 בינואר 2019 ועד יום 31 בדצמבר 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם שירת במילואים כאמור.

לפרטים המלאים באתר רשות המיסים לחצו כאן