שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מענק חזרה לעבודה!

שימו לב! 
הביטוח הלאומי מעודד תעסוקה וחזרה לעבודה וישלם "מענק חזרה לעבודה" למי שיחזרו לעבוד עד ה 28/02/2021. 

  • ניתן לקבל את המענק אם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא אתכם לחל"ת.

  • ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים לכם.

  • המענק הוא לא חד פעמי! תוכלו לקבל את המענק למשך 4 חודשי העסקה לכל היותר, החל מיום החזרה שלכם לעבודה, ולכל המאוחר עד 30.6.21.

  • קבלת המענק לא פוגעת בזכויות האחרות שלכם לקבלת דמי אבטלה בהמשך. כך שאם מסיבה כלשהי תפסיקו לעבוד, תוכלו לחזור לקבל דמי אבטלה.

    *המענק ינתן רק במידה והשכר מהעבודה החדשה נמוך מהשכר של העבודה הקודמת. 

    להסבר מפורט על תנאי הזכאות למענק, אופן החישוב והגשת בקשה לחצו כאן