שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

ריכוז תשלומים שנתי עבור חברי שח"ם

חברי שח"ם יקרים

ב-20/01/21 ישלח אליכם ריכוז התשלומים של שנת 2020, הריכוז כולל דמי חבר וסדנאות.

* שח"ם הינה עמותה רשומה והתשלומים ללא מע"מ, לכן אין חשבונית.

* הריכוז מוכר במס וכהוצאה מוכרת.