שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אנחנו צריכים אתכם, זכויות סוציאליות - זה לא משחק!

אנחנו צריכים אתכם - גם לשחקנים מגיעות זכויות סוציאליות! 

כיום, רוב האומנים המבצעים בתיאטרונים הנתמכים, למעט מספר מועט של שחקנים, מועסקים כפרילנסרים. לפיכך, האומנים אינם נחשבים עובדים של התיאטרונים, ולכן התיאטרונים נמנעים מלהעניק להם את הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים.

בנוסף לכך שהדבר אינו תואם את הדין הוא גם מהווה כשל מוסרי ממדרגה ראשונה. לכן, שח"ם, לצד היותה אקטיבית לעניין איגוד השחקנים בתאטרונים ושמירה על זכויותיהם, פנתה עוד בשנת 2017 למשרד התרבות לצורך טיפול בכשל זה. 

מאז הפנייה החל המשרד לטפל בנושא ולבחון אותו לעומק, ולאחר שהתכנסה הועדה לביקורת המדינה לדון בנושא הוציא המשרד פנייה לקבלת התייחסות הציבור (RFI) בהתייחס לאופן ולתנאים שבהם מתקשר מוסד תרבות עם אמן למטרת קיום פעילות המוסד בתחומים.

לאחר בחינה עמוקה והיוועצות עם גופי תרבות רבים ועם תמיכה ממשרד המשפטים, הוציא משרד התרבות טיוטה לתיקון הכללים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור הפועלים לעניין העסקת אומנים ביחסי עובד מעביד להערות ציבור.

ואכן, לאחר תהליך ארוך ויסודי, נחתם התיקון לכללי התמיכה, ביום 27.5.2019, על ידי שרת התרבות והספורט הקודמת, חה"כ מירי רגב.
קראו כאן את הכללים החתומים

הכללים מעניקים תמריץ לתאטרונים הנתמכים וקובעים כי תאטרון שיעסיק 90% (70% לתאטרונים קטנים) מהאומנים בו ביחסי עובד מעביד (אומנים הכוונה ל- שחקנים, במאים, זמרים, רקדנים, מנהלי במה ומפעילי בובות שעובדים בתאטרון שלושה חודשים או למשך 10 הרצות לפחות), תגדל התמיכה בו ב 10%. הכללים היו אמורים להתחיל מ 1.1.2020, ולהתחיל בדירוג. 

הקו המנחה של אנשי משרד התרבות קבע כי למשרד ישנה הסמכות המוסרית לעודד תאטרונים להופיע בכל רחבי הארץ או לפתח יוצרים צעירים, וכי חובת המשרד גם לעודד תאטרונים להעסיק אומנים בתנאים סוציאליים מלאים ולנסות לצמצם את התופעה המעוותת. 

בתחילת 2020, במקביל לתחילת משבר הקורונה, התאטרונים היו אמורים ליישם את האמור לעיל ולהתחיל להעסיק אומנים מבצעים ביחסי עובד מעביד (על מנת למטב את התמיכה הכספית להם זכאים). התרעמו חלק מהתאטרונים על עצם קיום הכללים וביקשו פגישה דחופה במשרד התרבות. 

לעומת אלו המתרעמים, מספר תאטרונים הסתגלו והחלו לקיים את האמור בכללים ואף השקיעו משאבים לצורך מעבר למודל ההעסקה החדש. בין תאטרונים אלו ניתן למנות את תאטרון הבימה ותאטרון החאן ואף מספר תאטרונים נוספים היו בדרכם לאימוץ מודלים של העסקה ישירה.

אותם תאטרונים מתרעמים, אשר מתנגדים להעסיק אומנים עם זכויות סוציאליות, הם תאטרונים אשר במשך שנים מעסיקים אומנים בתת תנאים – לעיתים מתחת לשכר המינימום. 

לצערנו הרב, הלחץ על עובדי משרד התרבות של אותן גילדות וקבוצות לחץ הצליח וממש בסוף השנה פרסם משרד התרבות טיוטה חדשה למבחני התמיכה שפוגעת אנושות בתיקון. הכללים החדשים מבקשים לדחות את היישום משנת 2021 לשנת 2022 – בלי שום סיבה, דווקא עכשיו לאחר שהתאטרונים לא העסיקו את האומנים זמן רב, ניתן לקלוט אותם עם תנאים סוציאליות! התוספת התקציבית לתאטרונים יורדת מ 10% ל 5% מה שלמעשה לא עושה הגיון כלכלי ולא מכסה את עלות התוספת של התאטרונים – ויוצרת למעשה תמריץ הפוך.

ואולי הדבר החמור ביותר! חוברת ההעסקה של האומנים ביחסי עובד ומעסיק עם כל הזכויות הסוציאליות ירדה מ 90% ל 60%-40% חובת העסקה.

אם הכללים החדשים יחתמו ידי שר התרבות, המשמעות היא גניבה של הפנסיה של האומנים ונישול מהמעמד החוקי המגיע לנו – ללא פנסיה, ללא ימי חופשה, ללא ימי מחלה, ללא פיצויים!

אנחנו לא נוותר! יש לנו שבועיים לשנות את הגזרה ולהבטיח את הזכויות הסוציאליות שלנו! אנו נציף את משרד התרבות בפניות ונדרוש מהם להבטיח לנו את הזכויות הסוציאליות שלנו! 

לפניה למשרד התרבות לחצו כאן