שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

בניגוד לצוות הטכני, מפיקים מחויבים להפריש לשחקנים ניכויים לביטוח הלאומי.

שימו לב: צו הביטוח הלאומי ממשיך לחול עליכם השחקנים/יות.

בתאריך ה14/01/2021, מנכ"ל הביטוח הלאומי הוציא הודעה שבה הוא מאשר לאיגוד המפיקים באופן חריג, לא לנכות את ניכויי הביטוח הלאומי עבור הצוות הטכני.

חשוב להבהיר: כל הנאמר בהודעה מתייחס אך ורק לגבי הצוות הטכני!
שחקנים/יות שהסכם השתתפותם עם ההפקה הוא לתקופה שעולה על 3 חודשים או למעלה מ5 ימי צילום, ההפקה תחויב להמשיך ולהפריש משכרם ניכויים לביטוח הלאומי.

במידה ונתקלתם במפיקים שמסרבים להפריש עבור השחקנים ניכויים לביטוח הלאומי, אנא ידעו אותנו במייל: [email protected]