שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

דרוש/ה מזכיר/ת ועדת קלפי לועדת הבחירות לכנסת

דרוש/ה מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת!

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, מזמינה את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי בבחירות לכנסת ה- 24.
תאריך הבחירות: 23/03/2021 

שכר: 2,279 ש"ח ליום עבודה מלא. (מסכום זה ינוכה מס מיוחד בשיעור של 25%)

דרישות התפקיד ותנאי סף להגשת מועמדות:
  • גיל 21 ומעלה ביום הבחירות לכנסת ה-24;

  • אי חברות במפלגה או ביצוע פעילות מטעם מפלגה ב-3 השנים שקדמו ליום הבחירות לכנסת ה-24 (לעניין זה, כהונה כחבר ועדת קלפי או משקיף בבחירות לכנסות ה23-22-21 מהווה פעילות מטעם מפלגה);

  • הסכמה למסירת מידע אודותיך מהמרשם הפלילי לוועדת הבחירות המרכזית לצורך בחינת המועמדות.

  • השלמת 12 שנות לימוד.
  • ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר ביטוי בעל פה ברמה טובה.

  • יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ.

  • יכולת הקפדה על דיוק בפרטים.


שימו לב: השכר עבור יום זה אינו נחשב כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי, ולכן אינו פוגע בזכאות לדמי אבטלה או בשיעורם, למי שזכאי לכך.

להגשת מועמדות ומידע מלא לחצו כאן