שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

אסיפת שח"ם הכללית 2022

חברות וחברים יקרים.

הנכם מוזמנים/ות לאסיפה הכללית של שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל. 
האסיפה תקיים ביום ראשון ב-24 ביולי 2022 בשעה ,14:00 באמצעות תכנת זום- בקישור זה.

על סדר היום של האסיפה הכללי:

 14:15 - דברי פתיחה – יו"ר הוועד המנהל גב' ריקי בליך.

 14:30- סקירת פעילות שח"ם בשנה האחרונה – מנכ"ל שח"ם - אבי בן הלל.

 15:45- אשרור של מינוי משרד רו"ח דלל ושות' כרו"ח מבקר של העמותה.

 15:30- נושאים שונים לדיון שיועלו על ידי החברים.
(להעלאת נושא לדיון יש לשלוח דוא"ל ל – [email protected]).