שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

בשיתוף שח"ם - בי"ס למשחק של יורם לוינשטיין נוקט בשורת צעדים ליצירת מרחב בטוח ונקי מהטרדות מיניות והתעמרויות

הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין מגבש שורת צעדים בשיתוף פעולה עם שח"ם- ארגון השחקנים והשחקניות בישראל, על מנת לחזק את המרחב הבטוח לכל תלמיד/ה ומורה בבית הספר, בין הצעדים שהוכרזו: מינוי ממונה חיצוני לנושא הטרדות מיניות, גיבוש קוד אתי חדש שיחייב את כל צוות ההוראה בבית הספר והסטודנטים וייתן מענה לסיטואציות רגישות במהלך לימודי המשחק.

הקוד האתי שמגובש בימים אלו בבית הספר נערך תוך התייעצות והסתמכות על הידע הנרחב שצברנו בנושא כאם בשח"ם, אשר מוכוון למניעת הטרדות מיניות בעולם התרבות ושמירה על כללים נדרשים של אתיקה. כל תלמיד /ה , עובד ומורה יצטרכו לחתום אחת לשנה על הקוד האתי. במקביל הוחלט בסטודיו על קיומם של הדרכות מיוחדות לכלל התלמידים והמורים בתחילת כל שנת לימודים בנושא הטרדות מיניות ועל מינוי "מתאמת אינטימיות", שתדריך את צוות בית הספר והתלמידים ותהיה נוכחת לפי הצורך בסצנות רגישות.

הסיכום בין הצדדים, על רקע הפרסומים בכלי התקשורת בהם הועלו טענות בנושאים אלו על ידי תלמידים לשעבר בבית הספר, התאפשר לאחר סבב שיחות שהתקיים בין הנהלת הסטודיו ונציגים מהוועד המנהל, לצוות שח"ם והמנכ"ל אבי בן הלל. הסיכום הסופי בין הצדדים אושר בישיבת הועד המנהל של בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין.

לילך סגל המנהלת האומנותית והפדגוגית של הסטודיו אמרה: "הגענו להחלטות חשובות שיאפשרו לנו מצד אחד לחזק ולבצר מרחב בטוח לכל תלמידה, תלמיד וצוותי ההוראה, תוך יישום הניסיון המצטבר בארגון שח"ם בנושאים אלו. זאת תוך שמירה על ציביון בית הספר אשר הביא אותו למקום שבו הוא נמצא כיום, כבית הספר המוביל ללימודי משחק, שטובי השחקניות והשחקנים המפארים את עולם התרבות הישראלי התחנכו בו. אני רוצה להודות לארגון שח"ם שניאות לסייע בתהליך זה ואני  בטוחה שיחד נצליח להיות דוגמא חיובית בשמירה והקפדה על הכללים הנדרשים בין סטודנטים לצוותי ההוראה בעולם התרבות".

אבי בן הלל, מנכ"ל שח"ם- ארגון השחקנים והשחקניות בישראל: " מדובר בצעד חשוב נוסף של הארגון למיגור תופעת ההטרדות המיניות וההתעמרויות מעולם התרבות בכלל ועולם המשחק בפרט. סטודנטים ושחקנים צריכים לדעת שהמרחב שבו הם עובדים/לומדים הוא מרחב בטוח ונקי מכל תופעה פסולה."