שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

עדכון תעריפי המינימום לשחקנים לשנת 2012 בקולנוע ובטלויזיה

 

עדכון תעריפי המינימום לשחקנים לשנת 2012 בקולנוע ובטלויזיה

על רקע חוסר הוודאות בתעשיית הטלוויזיה- הושג הסכם בין שח"ם לבין איגוד המפיקים על עדכון תעריפי המינימום לשחקנים לשנת 2012 בקולנוע ובטלויזיה

 

עלי פי המתווה, בשנת 2012 לראשונה מזה 6 שנים תחול עלייה של כ-4% בתעריף יום צילום לשחקנים בקולנוע, בתמורה לוויתור על כ-2% (מתוך כ-4%) בעליה השנתית בתעריף בהפקות טלוויזיה.

ההסכמה הושגה על רקע החלטת שני הצדדים לחזק את הפעילות המשותפת להעלאת תקציבי ההפקות על ידי זכייניות הטלוויזיה כך שיאפשרו פרנסה בכבוד לכל הגורמים בתעשייה.

 

חברים שלום,

 

כפי שאנחנו נוהגים מידי שנה, ב – 15 לינואר 2012 פרסמנו את תעריפי המינימום המעודכנים לשנת 2012 ליום צילום בטלוויזיה ובקולנוע. העדכון שנעשה לתעריפי המינימום ליום צילום בטלוויזיה, נעשה בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בהסכם שח"ם – איגוד המפיקים לעניין הפקות טלוויזיה שנחתם בשנת 2008 (מדד + 2%).

 

עדכון התעריפון נעשה על ידינו, כבשנים קודמות, על פי מנגנון עדכון הקבוע בהסכם הקיים בין שח"ם לאיגוד המפיקים ובהסכמי שח"ם עם גופי השידור.

 

מאידך, תעריפון הקולנוע לא עודכן וזאת משום שלא נקבע מנגנון עדכון בהסכם שח"ם – איגוד המפיקיםלעניין הפקות קולנוע.

 

זמן קצר לאחר פרסום התעריפים המעודכנים בתחילת השנה, פנה אלינו איגוד המפיקים בבקשה לדון מחדש בעדכון התעריף. בתמצית, טענות איגוד המפיקים היו כי כיום מצב השוק הינו בכי רע, וכי אין ביכולתם לעמוד בתעריפי המינימום של הטלוויזיה החדשים כפי שפורסמו על ידינו. לטענתם, תקציבי הפקות הטלוויזיה המשולמים להם עלי ידי הזכיינים והמזמינים האחרים, נהיים נמוכים יותר ויותר, וכי בתקציבים אלו בקושי יש ביכולתם להשלים את ההפקות, אם בכלל.

 

הואיל ומצאנו כי יש צדק בטענות איגוד המפיקים, החלטנו להיכנס עימם למו"מ בניסיון למצוא פתרון למחלוקת לשביעות רצון שני הצדדים.

 

לאחר מו"מ ממושך הגענו לפשרה עם איגוד המפיקים, שטומנת בחובה מספר הישגים עבורנו, כדלקמן:

 

  • נחתמו נספחים ל-2 החוזים של שח"ם עם איגוד המפיקים -  חוזה הטלוויזיה וחוזה הקולנוע.

 

  • בנספחים נקבע כי שעל אף הזכות של שח״ם להגדיל את התעריף מכוח ההסכם עם המפיקים וגופי השידור, הוחלט בשל המצב הקשה של התעשייה השנה לבוא לקראתאיגוד המפיקים ובשנת 2012 בלבד לא להעלות את התעריפים בשיעור המלא.

 

  • הובהר  שאין בהסכמה דלעיל משום ויתור עתידי של שח"ם על מנגנון המדד +2%. 

 

  • תעריפי המינימום להפקות טלוויזיה עודכנו כדלקמן:

       מינימום יום צילום בטלוויזיה מסחרית לתפקיד ראשי  -  סך של 3,012 ₪

             מינימום יום צילום בטלוויזיה מסחרית לתפקיד אחר  -  סך של 2,270 ₪

                                                                 

  • לראשונה, מאז שההסכם נחתם בשנת 2006 עודכנו תעריפי המינימום בקולנוע והועלו, כדלקמן:

מינימום יום צילום בקולנוע לשחקן מתחיל –    סך של 1,200 ₪. סה"כ עלייה מתעריפי הסכם 2006 של (6.66%.

מינימום יום צילום בקולנוע לשחקן  אחר-     סך של 1,500 ₪. סה"כ עלייה מתעריפי הסכם 2006 של 4.16%.

 

  • עוד הוסכם כי הצדדים ישבו למשא ומתן לקראת חידוש החוזה ב 2013 שם נעלה נושאים נוספים שעומדים על הפרק ושיש צורך להסדיר אותם בהסכם.

 

אנו סבורים כי המדובר בפשרה נחוצה וטובה שמשרתת את שני הצדדים, ומאפשרת את המשך שיתוף הפעולה של שח"ם עם איגוד המפיקים, בפרט בפורום מטרה מאבק היוצרים אשר מבצע פעולות חשובות בדיוני ועדות הכנסת ומשרדי הממשלה בכל הנושאים הקשורים לקידום היצירה ישראלית בטלוויזיה ובקולנוע.

 

יש בדעתנו לפעול יחד עם איגוד המפיקים להגדלת התקציבים המופנים על ידי הזכיינים וגופי השידור האחרים ליצירות מקור, דבר שיביא בעתיד, כך אנו מקווים, לעלייה נוספת בתעריפי המינימום המשולמים לשחקנים חברי הארגון.