שח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל

מכתב דחוף בנוגע למצב תאטרון בית לסין - חשוב לקרוא!

לכל החברים שלום רב,

 

 1. הובא לידיעתנו כי בימים האחרונים קבלתם מהנהלת בית לסין שתי פניות המבקשות את התייחסותכם והסכמתכם. צר לנו על כך שהנהלת התיאטרון בחרה לעשות זאת בתזמון אומלל שבין יום השואה ליום הזיכרון.

 

 1. הפנייה הראשונה נוגעת למאבק אשר מנהל הצוות הטכני כיום על תנאי העסקתו עם תיאטרון בית לסין. לפנייה זו צורף מכתב אשר ממוען לצוות הטכני של התיאטרון, בו נכתב כי מאבק הצוות הטכני לשיפור תנאי העסקתו מהווה פגיעה קשה בתיאטרון, בעובדיו ובקהל התיאטרון. הנהלת התיאטרון בקשה מכם לצרף את שמכם ואת תמיכתכם במכתב זה.

 

 1. הפנייה השנייה נוגעת לתוכנית הבראה אשר בכוונת התיאטרון להוציא לפועל החל מחודש אפריל 2012.בפנייה נטען על ידי התיאטרון כי הינו בגירעון כספי גדול של 9 מליון ₪, והואיל ויש סכנה כי במצב דברים זה התיאטרון יקלע למצב של 'חדלות פירעון', גיבשה הנהלת התיאטרון תוכנית הבראה, במסגרתה אתם נדרשים יחד עם שאר עובדי התיאטרון לתת הסכמתכם להפחתת אחוז קבוע משכרכם, החל מחודש אפריל 2012, למשך שנה שלמה. עוד נכתב בפנייה כי היה ולא תסכימו להפחתת השכר הרי שתישקל הפסקת עבודתכם בתיאטרון.

 

 1. כבר ייאמר, כי שח"ם מתנגד באפן נחרץ לפניות אלו אליכם, ולדרך החד צדדית בה הן נעשו, וסבור כי עליכם לשקול היטב טרם אתם נותנים הסכמתכם לפניות ובקשות אלו, אשר נראה על פניו כי הינם בראש ובראשונה נותנת מענה לאינטרסים של הנהלת התיאטרון, ולא דווקא לאינטרסים של טובת התיאטרון ככלל, ושלכם בפרט.

 

 1. אשר לפנייה הראשונה, הרי ששח"ם סבור כי אין זה מעניינם של השחקנים לתמוך בהנהלת התיאטרון במסגרת מאבק הצוות הטכני לשיפור תנאי העסקתו. אנו מתנגדים בתוקף לניסיון זה להקים חלק מעובדי התיאטרון כנגד העובדים האחרים, במטרה לתמוך בעמדות הנהלת התיאטרון נגד הצוות הטכני.אנו סבורים כי כחברים בארגון שחקנים אשר פועל ללא לאות למען שיפור תנאי השחקנים, איננו יכולים לצאת כנגד שותפינו לעבודה אשר נאבקים למען שיפור תנאי העסקתם.

 

 1. באשר לפנייה השנייה הנוגעת להפחתת שכרכם, הרי שאנו מתנגדים בתוקף לדרך ולאופן בה נעשתה פנייה זו אליכם לקבלת הסכמתכם להפחתת השכר, ומפקפקים בצורך בהפחתת השכר להצלת התיאטרון ממצב של 'חדלות פירעון'.

 

 1. לא ברור לנו מפניית התיאטרון, כיצד נקלע התיאטרון לגרעון של תשעה מליון שקלים, אשר בסופו של דבר מביא לכך כי דווקא עובדי התיאטרון צריכים לשאת בתוצאות התנהלות זו.

 

 1. ואולם החשוב מכל, אף יש צדק בטענות התיאטרון כי המדובר במצב המחייב תוכנית הבראה, וייתכן ואף מחייב הפחתה בשכר עובדי התיאטרון לתקופה מסוימת, לא ייתכן כי נקיטה בצעד דרסטי שכזה, תיעשה באפן חד צדדי, ללא התייעצות עמכם ו/או עם הארגון המייצג אתכם – שח"ם, וללא מתן הסברים מפורטים לכם על מצבו הכספי של התיאטרון הדורש נקיטת צעדים מעין אלו, כאשר שיא הדברים הינו השמעת איום מפורש להפסיק את עבודתכם בתיאטרון היה ולא תסכימו להפחתה הכפויה בשכרכם.

 

 1. במאמר מוסגר, יצוין כי יש ספק רב באשר לתוקפו המשפטי של איום זה להפסקת ההתקשרות עמכם, מקום בו מדובר בחוזי פרילנס, אשר לא ניתן להפר אותם כך סתם.

 

 1. אנו סבורים כי צורך לשים סוף להתנהלות חד צדדית ודורסנית מעין זו, של הנהלות התיאטרון כלפי עובדיהם, אשר רואה בהם כניצבים בהצגה המנוהלת בלעדית על ידם, אשר ניתן לשחק בהם כעולה ברוחם, ולא כשותפים אמיתיים לעשייה התיאטרונית, ולשגשוג תחום התיאטרון בארץ.

 

 1. אנו קוראים לכם שלא לחתום על המסמך עד לבירור מעמיק של העניין על ידנו.

 

מכתב נוסף נשלח היום (יום ראשון) למנכל"ית תאטרון בית לסין, הגברת ציפי פינס.